ວິຕາມິນບີ12

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ວິຕາມິນບີ12ຫຼືວິຕາມິນເບ່12ເປັນວິຕາມິນຊະນິດລະລາຍນໍ້າ.ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຕ່ອມໄທຣອຍໃຫ້ລະວັງເລື່ອງການດູດຊຶມວິຕາມິນບີ12ສູ່ຮ່າງກາຍຈະບົກພ່ອງແລະເປັນຜົນໃຫ້ເກີດໂລກໂລຫິດຈາງ,ຄວນກິນວິຕາມິນຊະນິດນີ້ກັບແຄວຊ່ຽມຈະເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມສູ່ຮ່າງກາຍດີຂຶ້ນ.

ປະໂຫຍດຂອງວິຕາມິນບີ12ຈະຊ່ວຍສ້າງເມັດເລືອດແດງ.ຊວຍໃຫ້ເດັກເຕີບໃຫຍ່ແລະຈະເລີນອາຫານ.ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບປະສາດເຮັດວຽກໄດ້ດີ.

ແຫຼ່ງອາຫານທີ່ອຸດົມດ້ວຍວິຕາມິນບີ12ແມ່ນຕັບ,ໄຂ່ຫຼັງ,ຊີ້ນ,ໄຂ່ແດງແລະອາຫານໝັກດອງເຊັ່ນກະປິ,ນໍ້າປາ,ເຕົ້າຈ້ຽວ,ອາຫານທີ່ມາຈາກພືດຜັກທັງໝົດຈະບໍ່ມີວິຕາມິນບີ12ຍົກເວັ້ນພືດຜັກທີ່ມີການໝັກດອງ.ຜູ້ທີ່ກິນເຈຢ່າງເຄັ່ງຄັດຄວນຈະບໍລິໂພກອາຫານທີ່ໄດ້ຈາກການໝັກດ້ວຍ.

ຫາກຂາດວິຕາມິນບີ12ຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການຊາທີ່ແຂນແລະຂາ,ອາລົມແປປວນ,ຄວາມຈໍາເສື່ອມ,ມີບັນຫາເລື່ອງການເບິ່ງເຫັນຫຼືອາດມີອາຫານອື່ນໆຂຶ້ນຢູ່ກັບເສັ້ນປະສາດເສັ້ນໃດທີ່ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກການບໍ່ມີການສ້າງແຜ່ນໄມອີລິນ.