ວິຕາມິນບີ1

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ວິຕາມິນບີ1ຫຼືໄທອາມິນຫຼືວິຕາມິນເບ່1,ຫຼືວິຕາມິນເບ່ອັອງ(ຫຼືແອັງ).ເປັນວິຕາມິນທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດສ້າງຂຶ້ນມາເອງໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບທາງອາຫານຫຼືອາຫານເສີມ.ມີຄຸນສົມບັດພິເສດຄືບໍ່ມີພິດຕົກຄ້າງ,ຖ້າມີຫຼາຍເກີນໄປຮ່າງກາຍຈະຂັບອອກມາເອງທາງປັດສະວະ.

ວິຕາມິນບີ1ຈໍາເປັນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ,ລະບົບປະສານ,ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ,ຫົວໃຈແລະກ້າມຊີ້ນ.ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານແລະຊ່ວຍໃນການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮ່າງກາຍ.ຊ່ວຍແກ້ອາຫານເມົາເຮືອຫຼືເມົາອາກາດ.ຊ່ວຍເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນແລະຮັກສາໂລກຕານເຕັ້ນໃຫ້ຫາຍໄວຂຶ້ນ.ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂັງແຮງ.