ວິກິພີເດຍ:ຄຳຖາມມີເລື້ອຍ ກ່ຽວກັບ ການດັດແປງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ແມ່ແບບ:WikipediaFAQ ຄຳຕອບຕໍ່ກັບ ເກືອບທຸກໆ ຄຳຖາມທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ ການດັດແປງວິກີພິເດຍ. ສຳຫຼັບ ຄຳຖາມລະອຽດສົມບູນ ກ່ຽວກັບ ການດັດແປງບົດຄວາມນັ້ນ ກະລຸນາ ເບິ່ງ ໜ້າຄຳຖາມ,ແລະ ບັນດາບົດຄວາມເຫຼົ່ານີ້:

ເບິ່ງ Wikipedia:ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບ ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ.

ຈະດັດແປງໜ້າໃດໜຶ່ງແນວໃດ?[ດັດແກ້]

ອັນນີ້ ແມ່ນ ງ່າຍ. ກົດ "Edit this page" ຢູ່ທາງເທິງ ຫຼື ລິ້ງຫາໜ້າດັດແປງອື່ນໆ ຢູ່ ທາງ ເບື້ອງຂວາ ແລ້ວ ທຳການພິມ. ເບິ່ງ ຈະດັດແປງໜ໊າໃດໜຶ່ງແນວໃດ ເພື່ອສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ລິ້ງ, ນຳໃຊ້ ໂຕໜາ ຫຼື ໂຕເນີ້ງ, ລິ້ງຮູບ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ...


ແຕ່ຂ້ອຍມີບັນຫາ ໃນການດັດແປງ ໂດຍໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບທີ່ຂ້ອຍໃຊ້![ດັດແກ້]

ເບິ່ງ Wikipedia:ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ກ່ຽວກັບ ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ.

ຈະທຳການລິ້ງແນວໃດ?[ດັດແກ້]

link ແມ່ນ ຊື່ຂອງໜ້າໜຶ່ງ ໃນວິກີພິເດຍ ໃນວົງຂໍ. ມັນສາມາດ ທີ່ຈະທຳການ ລິ້ງ ໂດຍ ຊື່ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ ລິ້ງນັ້ນ.:
[[ຊື່ໜ້າ]]
[[ຊື່ໜ້າ]]s -- ປະໂຫຍກໜ້າ ຈະປະກົດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລິ້ງ
[[ຊື່ໜ້າ|ຊື່ສະແດງ]] -- piped link: ຈະເຊື່ອງ ຊື່ໜ້າ ແລະ ສະແດງສິ່ງອື່ນ (but use this sparingly, and never "click here"!)
[[ຊື່ໜ້າ (disambiguation)|]] -- the "pipe trick": the part in parentheses will not be displayed.
NB You don't need to put underscores ("_"), to act as space separators like you see in links. Spaces will work fine.

ຈະທຳການປ່ຽນຊື່ໜ້າໃດໜຶ່ງແນວໃດ?[ດັດແກ້]

ຜູ້ໃຊ້ ທີ່ທຳການຂຶ້ນທະບຽນ ທີ່ມີປະສົບການໃນການດັດແປງ ຈະສາມາດຍ້າຍໜ້າ; ທີ່ຈະທຳການຍ້າຍ ເນື້ອໃນ ຂອງ ໜ້າ ແລະ ດັດແປງປະຫວັດ ເປັນຫົວຂໍ້ໃໝ່, ແລະ ສ້າງ ໜ້າໂອນໄປຫາ ຫົວຂໍ້ເກົ່າ. ວິທີນີ້ ດີກວ່າ ການ ກອບປີ້ ແລະ ເປສ ເພາະມັນຈະຮັກສາ ປະຫວັດຂອງບົດຄວາມ ທີ່ແມ່ນເງື່ອນໄຂຈຳເປັນ ໃນ ໃບອະນຸຍາດຂອງພວກເຮົາ.ໃຊ້ ລິ້ງ "Move this page". ຫຼັງຈາກທຳການເຄື່ອນຍ້າຍ ໜ້າໃດໜຶ່ງ ກະລຸນາ ກົດ "What links here" ແລະ ແປງ ລິ້ງຫາໜ້າເກົ່າ (ທີ່ຈະຖືກຕັ້ງຊື່ເປັນ ການໂອນໜ້າ ໃນ ບັນຊີ "What links here"). ເບິ່ງ ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ຢູ່ ຈະປ່ຽນ (ຍ້າຍ) ຊື່ໜ້າໃດໜຶ່ງແນວໃດ.
ຟາຍຮູບ ແລະ ສື່ອື່ນໆ ແມ່ນ ບໍ່ສາມາດຖືກປ່ຽນຊື່ໄດ້. ແຕ່ທ່ານ ສາມາດ ອັດສິ່ງດັ່ງກ່າວສູ່ ຄອມພິວເຕີ ຂອງ ທ່ານ, ທຳການປ່ຽນຊື່ ແລ້ວ ອັບໂຫຼດຟາຍໃໝ່ນັ້ນຄືນໄດ້. ທຳການແປງ ລິ້ງຫາ ຟາຍເກົ່າ ໄປຫາ ຟາຍໃໝ່ ແລະ ແທັກ (ເປີດແລະປິດສິ່ງໃດໜຶ່ງໂດຍສິ່ງໃດໜຶ່ງ)ມັນ ໂດຍເທັກວ່າແມ່ນ "ຮູບເພື່ອທຳການ ລຶບດ່ວນ" : ອັດເອົາ ເທັມເປລດ {{isd|ຊື່ຟາຍຮູບໃໝ່}} ໃສ່ ໜ້າອະທິບາຍຮູບ (ຂຽນ ຊື່ ຟາຍຮູບໃໝ່). ສິ່ງນີ້ ຈະບວກ ມັນໃສ່ ປະເພດ Images for Deletion , ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ບໍລິຫານ ຈະທຳການລຶບມັນ ໃຫ້ທ່ານ.

ຈະທຳການລຶບໜ້າໃດໜຶ່ງແນວໃດ?[ດັດແກ້]

ກ່ອນອື່ນ, ກະລຸນາຢ່າ ລຶບບົດຄວາມອອກທົງໝົດ ຈົນເປັນໜ້າເປົ່າ. ການກະທຳຄືດັ່ງກ່າວ ມັກຖືກ ດັດແປງຄືນຄືເກົ່າໃນບໍ່ຊ້າ, ສະນັ້ນ ມັນຈຶ້ງບໍ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ຈະເຮັດ.
ຂັ້ນຕອນໃນການລຶບ ຖືກອະທິບາຍ ໃນ Wikipedia:ນະໂຍບາຍລຶບ. ບົດຄວາມ ທີ່ຄວນຖືກລຶບ ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະຖືກຍົກຊື່ຂຶ້ນ ໃນ Wikipedia:ບົດຄວາມເພື່ອຖືກລຶບ.

ຈະທຳການດັດແປງໜ້າໂອນຄືໃດໜຶ່ງແນວໃດ?[ດັດແກ້]

ວິທີງ່າຍທີ່ສຸດໃນການ ທຳການດັດແປງໜ້າໂອນ ແມ່ນ ການກົດ ລິ້ງ ທີ່ທ່ານຈະເຫັນຢູ່ໜ້າ ຫຼັງຈາກການໂອນ. : "redirected from ..."(ໂອນຈາກ). ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານ ພະຍາຍາມ ໄປຫາ ໜ້າ William Jefferson Clinton, ແລະ ທ່ານ ຖືກໂອນໄປ ຫາ ໜ້າ Bill Clinton. ຢູ່ ທາງເທິງ ຂອງໜ້າ ທ່ານ ຈະເຫັນຄຳວ່າ : "(redirected from William Jefferson Clinton)", ກົດ ລິ້ງ William Jefferson Clinton , ແລ້ວ ທ່ານ ຈະສາມາດດັດແປງ ໜ້າໂອນ. ເບິ່ງ ການໂອນໜ້າ.

ບົດຄວາມໜຶ່ງຄວນຈະຍາວປານໃດ?[ດັດແກ້]

ໜ້າໜຶ່ງຄວນຈະຍາວປານໃດ ໃນເມື່ອ ແຕ່ລະໜ້າ ສາມາດລິ້ງໄປຫາ ໜ້າອື່ນໆຢູ່ແລ້ວ? ໂດຍທົ່ວໄປ ບໍ່ຄວນກາຍ 4 ຫາ 5 ໜ້າ ນອກຈາກວ່າ ຫົວຂໍ້ນັ້ນ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີເນື້ອໃນຍາວແທ້ໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສຳຫຼັບຫົວຂໍ້ທີ່ສັບສົນ ຜູ້ຂຽນ ສາມາດລິ້ງບົດຄວາມສັ້ນຫຼາຍໆບົດຄວາມ ຫາກັນ ໂດຍໃຊ້ ໜ້າຫຼັກໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດຕໍ່ໄປຫາ ທຸກໆບົດຄວາມອື່ນໆ.
ຕົວຢ່າງ:
ປະເທດລາວ
ປະຫວັດສາດ ຂອງ ປະເທດລາວ
ພູມສາດ ຂອງ ປະເທດລາວ
ວັດຖະນະທຳ ຂອງ ປະເທດລາວ

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮູ້ວ່າ ບົດຄວາມໜຶ່ງໃຫຍ່ປານໃດ?[ດັດແກ້]

ຜົນການຊອກຫາ ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຂະໜາດຂອງບົດຄວາມໃດໜຶ່ງຢູ່ແລ້ວ ເຊັ່ນ "Knot theory (3220 bytes)" (ແປວ່າ ທິດສະດີ ນອດ (3220 ໄບ)).
ເມື່ອ ຂະໜາດຂອງ ບົດຄວາມໃດໜຶ່ງ ໃຫຍ່ຮອດ 32KB, ຄຳເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ຢູ່ ທາງເທິງ ຂອງ ໜ້າດັດແປງ ເພາະວ່າ ຂະໜາດດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາ ໃນບາງ ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຍັງອາດ ຈະສ້າງບາງບັນຫາ ຕໍ່ ທັງຜູ້ອ່ານ ແລະ ຜູ້ຂຽນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຈະເຮັດແນວໃດ ເມື່ອ ບົດຄວາມໃດໜຶ່ງຍາວໂພດ?[ດັດແກ້]

ເບິ່ງ Wikipedia:ຈະຕັດແຍກ ບົດຄວາມໃດໜຶ່ງແນວໃດ.

ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ຜູ້ໃຊ້ຜູ້ອື່ນໆ ໄດ້ແປງຫຍັງໃນບົດຄວາມໃດໜຶ່ງ?[ດັດແກ້]

ວິກີພິເດຍ ສາມາດ ສ້າງ ບັນຊີ ຂອງ ທຸກໆການປ່ຽນແປງ ລະຫວ່າງ ສອງສະບັບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ຂອງ ບົດຄວາມໃດໜຶ່ງ (ທີ່ຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼື ບໍ່ຕິດຕໍ່ກັນກໍ່ໄດ້), ໂດຍສະແດງອອກເປັນ 2 ຖັນລຽງກັນ ແລະ ເຮັດບ່ອນທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ເປັນສີເຂັ້ມ(ຕົວຢ່າງ example. ຢູ່ ໜ້າການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະຫຼັງ ທ່ານ ສາມາດກົດ ລິ້ງ "diff" ; ຢູ່ ໜ້າຂອງບົດຄວາມ ເອງ ທ່ານ ສາມາດກົດ "Page history", ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ "cur"(ປະຈຸບັນ) ຫຼື "last" (ຫຼ້າສຸດ) ເພື່ອເບິ່ງຈຸດປ່ຽນແປງ.
ເພື່ອເບິ່ງ ຈຸດປ່ຽນແປງ ລະຫວ່າງ ສອງສະບັບ ຂອງ ບົດຄວາມໃດໜຶ່ງ ເບິ່ງ Wikipedia:URLs.

ຈະປ່ຽນ ລະບົບໂຕໜັງສື ຈາກ Unicode ໄປຫາ ລະບົບໂຕໜັງສືພິເສດ HTML ແນວໃດ?[ດັດແກ້]

  1. Edit the article just like you do UTF-8'd wiki sites.
  2. Then hit preview. You should get broken characters or mojibake, but don't delete them because they enable conversion of Unicode characters to HTML.
  3. While keeping broken characters, type articles. You probably want to copy the entire article before removing it then paste it after you get broken characters.
(see also Wikipedia:Special characters, in particular the section CJK characters)

ຈະເອົາແຊກຮູບເຂົ້າແນວໃດ?[ດັດແກ້]

ກ່ອນອື່ນ, ທ່ານຈະຕ້ອງມີ ສິດທິ ທີ່ຈະເປີດເຜີຍຮູບດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ ສາທາລະນະ ພາຍໃຕ້ GNU Free Documentation License(ໃບອະນຸຍາດເອກະສານບໍ່ເສຍຄ່າຂອງ GNU). ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າຈະຕ້ອງແມ່ນ ເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ ໂດຍເປັນ ຜູ້ສ້າງຮູບດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາ, ຫຼື ມັນເປັນ ຂອງ ສາທາລະນະ. ຖ້າຮູບດັ່ງກ່າວ ມີ ຢູ່ ໃນ ເຊີບເວີ (server) ຂອງທ່ານ, ທ່ານ ສາມາດລິ້ງໄປຫາມັນ ຈາກ ໂດຍການ ຂຽນ URL ຂອງມັນໃສ່ ໜ້າໃດໜຶ່ງຢູ່ ວິກີພິເດຍ ແບບຕໍ່ໄປນີ້:
http://my.webserver.com/image.png
(ເອົາໃຈໃສ່ວ່າ ຮູບຈະບໍ່ປະກົດໃຫ້ເຫັນ ເພາະມັນພຽງແຕ່ຖືກລິ້ງເທົ່ານັ້ນ) ຖ້າ ທ່ານ ຢາກ ອັບໂຫຼດ (upload) ຮູບໃດດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ເຊີບເວີຂອງວິກີພິເດຍ wikipedia.org, ທ່ານ ສາມາດໃຊ້ special:upload ເພື່ອອັບໂຫຼດ ຫຼັງຈາກທີ່ເຊັນເຂົ້າແລ້ວ, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ຈະສາມາດ ສະແດງມັນ ຢູ່ ໜ້າວິກີ ໃດໜຶ່ງ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຂອງມັນ :[[image:NameOfImage.png|Alternate Text]].
ເບິ່ງ ນະໂຍບາຍ ການນຳໃຊ້ຮູບ.

ຈະລຶບ ສິ່ງທີ່ອັບໂຫຼດແລ້ວແນວໃດ?[ດັດແກ້]

ມີແຕ່ Wikipedia:Administrators (ຜູ້ບໍລິຫານ) ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດລຶບ ສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກອັບໂຫຼດແລ້ວ ແຕ່ ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມ ສາມາດອັບໂຫຼດສິ່ງໃໝ່ ໂດຍຊື່ຄືກັນ ເຊິ່ງກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ ເນື້ອໃນ ຂອງສິ່ງທີ່ຖືກອັບໂຫຼດແລ້ວນັ້ນ ປ່ຽນແປງ.
ຖ້າທ່ານ ຢາກສະເໜີ ໃຫ້ ຮູບທີ່ຖືກອັບໂຫຼດແລ້ວໃດໜຶ່ງຖືກລຶບ ກະລຸນາເບິ່ງ Wikipedia: ຮູບ ເພື່ອລຶບ.

ຈະຂຽນຄຳອະທິບາຍໃສ່ຮູບໃດໜຶ່ງແນວໃດ?[ດັດແກ້]

ກົດຮູບເພື່ອໄປຫາ ໜ້າຂຽນອະທິບາຍ. ເມື່ອທ່ານ ອັບໂຫຼດ ຟາຍລ໌ໃດໜຶ່ງ, ທຸກໆສິ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ ທ່ານ ຂຽນໃສ່ "upload summary" (ເນື້ອໃນຫຍໍ້) ຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ ຢູ່ໃນ image description page. ເບິ່ງຕົວຢ່າງ ໃນ Image:Great Horned Owl.USFWS-thumb.jpg.

ມັນມີ ເຄື່ອງມື(ໂປຣແກຣມ)ໃດໆບໍ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ການດັດແປງ ງ່າຍກວ່າ / ໄວກ່ວາ / ມ່ວນກ່ວາ?[ດັດແກ້]

ເບິ່ງ ບັນດາເຄື່ອງມື(ໂປຣແກຣມ)ເຫຼົ່ານີ້ ໃນ Wikipedia:Tools.