ວັນທາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ບົທວັນທາຄາຣະວະ ອຸກາສະ ວັນທາມິ ພັນເຕ: ຂໍໂອກາສແດ່ທ່ານຜູ້ຈະເຣີນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນະມັສສກາຣ. ສັພພັງ ອະປະຣາທັງ ຂະມະຖະ ເມ ພັນເຕ: ຂໍທ່ານຜູ້ຈະເຣີນ, ຈົ່ງອົດໂທສທັງປວງ ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ, ອະປະຣາທັງ ຂະມະຖະເມ ພັນເຕ ມະຍາກະຕັງ ປຸນຍັງ ສາມິນາ ອະນຸໂມທິຕັພພັງ ສາມິນາ ກະຕັງ ປຸນຍັງ ມັຍຫັງ ທາຕັພພັງ: ບຸນໃດທີ່ທ່ານທຳ ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີສ່ວນ ໄດ້ຮັບຜົລບຸນ ນັ້ນດ້ວຍ, ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ: ດີແລ້ວ ດີແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍຂໍອະນຸໂມທະນາ. (ກຣາບໝອບລົງ) ກາຍະກັມມັງ ວາຈີກັມມັງ ມະໂນກັມມັງ ສັພພະປາປັງ ພຸທທັງອະໂຫສິ. ກາຍະກັມມັງ ວາຈີກັມມັງ ມະໂນກັມມັງ ສັພພະປາປັງ ທັມມັງອະໂຫສິ. ກາຍະກັມມັງ ວາຈີກັມມັງ ມະໂນກັມມັງ ສັພພະປາປັງ ສັງຄັງອະໂຫສິ.