Jump to content

ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່
ບັ້ງດອກໄຟໃນເມັກຊິໂກຊິຕີເມື່ອເວລາທ່ຽງຄືນຂອງວັນປີໃໝ່ 2013
ຈັດຂຶ້ນໂດຍປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໃນໂລກທີ່ໃຊ້ປະຕິທິນກຣິກໍຣຽນ
ປະເພດວັນສຳຄັນສາກົນ
ຄວາມສຳຄັນວັນທຳອິດຂອງປີປະຕິທິນກຣິກໍຣຽນ
ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຂຽນມະຕິໃນວັນຂຶ້ນປີໃໝ່, ເສີຣ໌ຊເຊີວິສ, ຂະບວນແຫ່, ກິດຈະກຳແຂ່ງຂັນກິລາ, ດອກໄມ້ໄຟ
ວັນທີ1 ມັງກອນ
ຄວາມຖີ່ທຸກປີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງວັນສິ້ນປີ, ຄຣິສມາສ

ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ ເປັນເວລາທີ່ປະຕິທິນປີໃໝ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ນັບປີປະຕິທິນເພີ່ມຂຶ້ນໜຶ່ງປີ ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ໃນປະຕິທິນກຣິກໍຣຽນທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໂລກໃນປັດຈຸບັນ ກົງກັບວັນທີ 1 ມັງກອນ

ບັງເອີນ ເທສະການປິໃໝ່ ອາດໝາຍເຖິງວັນທີນັບຈາກວັນພັກວັນທຳອິດໃນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງເດືອນທັນວາຂອງປີກ່ອນ ຈົນເຖິງວັນພັກສຸດທ້າຍໃນອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນມັງກອນ ສຳລັບຊາວຄຣິດຈະຢຸດຕັ້ງແຕ່ຄຣິສມາສຈົນໄປເຖິງວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ ລວມ 8 ວັນ