ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່
ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່
ບັ້ງດອກໄຟໃນເມັກຊິໂກຊິຕີເມື່ອເວລາທ່ຽງຄືນຂອງວັນປີໃໝ່ 2013
ຈັດໂດຍປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໃນໂລກທີ່ໃຊ້ປະຕິທິນກຣິກໍຣຽນ
ປະເພດວັນສຳຄັນສາກົນ
ຄວາມສຳຄັນວັນທຳອິດຂອງປີປະຕິທິນກຣິກໍຣຽນ
ວັນທີ1 ມັງກອນ
ການສະຫລອງຂຽນມະຕິໃນວັນຂຶ້ນປີໃໝ່, ເສີຣ໌ຊເຊີວິສ, ຂະບວນແຫ່, ກິດຈະກຳແຂ່ງຂັນກິລາ, ດອກໄມ້ໄຟ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງວັນສິ້ນປີ, ຄຣິສມາສ
ຄວາມຖີ່ທຸກປີ

ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ ເປັນເວລາທີ່ປະຕິທິນປີໃໝ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ນັບປີປະຕິທິນເພີ່ມຂຶ້ນໜຶ່ງປີ ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ໃນປະຕິທິນກຣິກໍຣຽນທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໂລກໃນປັດຈຸບັນ ກົງກັບວັນທີ 1 ມັງກອນ

ບັງເອີນ ເທສະການປິໃໝ່ ອາດໝາຍເຖິງວັນທີນັບຈາກວັນພັກວັນທຳອິດໃນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງເດືອນທັນວາຂອງປີກ່ອນ ຈົນເຖິງວັນພັກສຸດທ້າຍໃນອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນມັງກອນ ສຳລັບຊາວຄຣິດຈະຢຸດຕັ້ງແຕ່ຄຣິສມາສຈົນໄປເຖິງວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ ລວມ 8 ວັນ