ວັດວາອາຮາມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ຈາກປາກຕໍ່ປາກ, ບ້ານເມືອງນ້ອຍສະໄຫມກ່ອນເປັນບ້ານທີ່ຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ຮັ່ງມີ, ປະຊາກອນບ້ານສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຍ້າຍມາຈາກຖິ່ນອື່ນ(ຄົນອີ່ສານ)ສະນັ້ນພາສາປາກເວົ້າຈຶ່ງຕ່າງກັບຄົນວຽງຈັນ. ຕາມການບອກເລົ່າ ວ່າສະໄຫມກ່ອນ ມີວັດເຖິງ 9 ວັດດ້ວຍກັນ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກເວລາຜ່ານໃປຍ້ອນຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຍ້າກຂື້ນ ແລະ ຍ້ອນຈຳນວນພະສົງໃນວັດກໍ່ຫນ້ອຍລົງ ວັດວາກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການບູລະນະ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຈຸບັນ ເຫລືອພຽງ 3 ວັດໃຫຍ່ເຊັ່ນ :


1. ວັດສີຊົມຊື່ນໄຊຍະມັງຄະລາຣາມ (ວັດສ້າງລິນ)

2. ວັດ....(ວັດສ້າດົງ)

3. ວັດໃຫຍ່ສີຊົມພູໄຊຍະມັງຄະລາຣາມ (ວັດໃນບ້ານ)