ວະລີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ວະລີ ແມ່ນກຸ່ມຄຳໜື່ງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຄຳຕັ້ງແຕ່ສອງຄຳຂື້ນໄປທີ່ມີຄວາມຫມາຍຄົບໃນຕົວຂອງມັນເອງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນຄືກັບປະໂຫຍກ