Jump to content

ລູກຄິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ລູກຄິດ ແມ່ນ ເຄື່ອງມືຄິດໄລ່ ທີ່ ໂດຍທົ່ວໄປ ມັກຖືກສ້າງໂດຍ ຂອບໄມ້ ແລະ ໜ່ວຍ ເລື່ອນໄປມາ. ລູກຄິດ ມີກ່ອນ ການສ້າງໂຕເລກໂຣມັນ ເປັນຫຼາຍຮ້ອຍປີ ແລະ ຖືກໃຊ້ກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ໂດຍ ສະໝຽນ ຢູ່ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອະຟຣິກາ ແລະອື່ນໆ.

ລູກຄິດຈີນ
ລູກຄິດໂຣມັນ
ລູກຄິດຍີ່ປຸ່ນ
ລູກຄິດລັດເຊຍ
ລູກຄິດ ໃນ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ປະເທດເດັນມາກ ໃນ ຕົ້ນສັດຕະວັດ ທີ 20