ລາຍຊື່ສາຂາວິຊາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ສີລະປະກຳ (Arts)[ດັດແກ້]

ສີລະປະການສະແດງ (Performing arts)[ດັດແກ້]

 • ດົນຕີ (Music (outline))
  • Accompanying
  • Chamber music
  • Church music
  • Conducting
   • Choral conducting
   • Orchestral conducting
   • Wind ensemble conducting
  • Early music
  • Jazz studies (outline)
  • Musical composition
  • Music education
  • Music history
  • Musicology
   • Historical musicology
   • Systematic musicology
  • Ethnomusicology
  • Music theory
  • Orchestral studies
  • Organology
   • Organ and historical keyboards
   • Piano
   • Strings, harp, oud, and guitar (outline)
   • Singing
   • Woodwinds, brass, and percussion
  • Recording
 • ນາກຕະສິນ (Dance (outline))
  • Choreography
  • Dance notation
  • Ethnochoreology
  • History of dance
 • Television (outline)
  • Television studies
 • ລະຄອນ (Theatre (outline))
  • Acting
  • Directing
  • Dramaturgy
  • History
  • Musical theatre
  • Playwrighting
  • Puppetry
  • Scenography
  • Stage design
 • Film (outline)
  • Animation
  • Film criticism
  • Filmmaking
  • Film theory
  • Live action

ທັດສະສີລະປະ (Visual arts)[ດັດແກ້]

 • ວິຈິດສີລະປະ (Fine arts)
  • ສີລະປະຮູບພາບ (Graphic arts)
   • ແຕ້ມຮູບ (Drawing (outline))
   • ຈິດຕະກຳ (Painting (outline))
   • ຖ່າຍຮູບ (Photography (outline))
  • ປະຕິມະກຳ (Sculpture (outline))
 • ສີລະປະນຳໃຊ້ (Applied arts)
  • Animation
  • Calligraphy
  • Decorative arts
  • Mixed media
  • Printmaking
  • Studio art
  • Architecture (Outline of architecture)
   • Interior architecture
   • Landscape architecture
   • Architectural analytics
   • Historic preservation
   • Interior design (interior architecture)
   • Landscape architecture (landscape planning)
   • Landscape design
   • Technical drawing
   • Information architecture
   • Urban planning (urban design)
  • Outline of design
   • Fashion design
   • ອອກແບບແຜ່ນແພ (Textile design)
   • User experience design
    • Interaction design
    • User experience evaluation
    • User interface design
   • Visual communication
    • ອອກແບບກຣາບຟິກ (Graphic design)
     • Type design
   • ອອກແບບອຸດສະຫະກຳ (Industrial design (product design))
    • Ergonomics (outline)
    • ອອກແບບເກມ (Game design)
    • ອອກແບບເຄື່ອງຫຼີ້ນ ແລະ ຄວາມສະໜຸກ (Toy and amusement design)

ມະນຸດສາດ (Humanities)[ດັດແກ້]

ພູມສາດ (Geography)[ດັດແກ້]

 • ແຜນທີ່ວິທະບາ (Cartography (outline))
 • ພູມສາດວັດທະນະທຳ (Cultural geography)
  • Feminist geography
 • ພູມສາດເສດຖະກິດ (Economic geography)
  • ພູມສາດພັດທະນາ (Development geography)
 • ພູມສາດປະຫວັດສາກ (Historical geography)
 • ພູມສາດການເມືອງ ແລະ ການເມືອງທໍລະນີ (Political geography & geopolitics)
 • ພູມສາດປະຊາກອນ (Population geography)
  • ພູມສາດທະຫານ (Military geography)
  • ພູມສາດຍຸດທະສາດ (Strategic geography)
 • ພູມສາດສັງຄົມ (Social geography)
  • ພູມສາດພຶດຕິກຳ (Behavioral geography)
  • Children's geographies
  • ພູມສາດສຸຂະພາບ (Health geography)
  • ພູມສາດທ່ອງທ່ຽວ (Tourism geography)
 • ພູມສາດເວລາ (Time geography)
 • Urban geography

ປະຫວັດສາດ (History)[ດັດແກ້]

 • ປະຫວັດສາດອະຟຣິກາ (African history)
 • ປະຫວັດສາດອະເມລິກາ (American history)
 • ປະຫວັດສາດບູຮານ (Ancient history)
  • ປະຫວັດສາກກຣິກບູຮານ (Ancient Greek history (outline))
  • ປະຫວັດສາດໂຣມານບູຮານ (Ancient Roman history (outline))
 • ປະຫວັດສາດເອເຊຍ (Asian history)
  • ປະຫວັດສາດຈີນ (Chinese history)
  • ປະຫວັດສາດອິນເດຍ (Indian history (outline))
  • ປະຫວັດສາດອິນໂດເນເຊຍ (Indonesian history)
  • ປະຫວັດສາດອີຣານ (Iranian history)
 • ປະຫວັດສາດໂອສະຕຼາລີ (Australian history)
 • ປະຫວັດສາດເສດຖະກິດ (Economic history)
 • ປະຫວັດສາດສິ່ງແວດລ້ອມ (Environmental history)
 • ປະຫວັດສາດຢູໂຣບ (European history)
 • Intellectual history
 • ປະຫວັດສາດອະເມລິກາລາຕີນ (Latin American history)
 • ປະຫວັດສາດສະໄໝໃໝ່ (Modern history)
 • ປະຫວັດສາດການເມືອງ (Political history)
 • Pre-Columbian era
 • ປະຫວັດສາດລັດເຊຍ (Russian history)
 • ປະຫວັດສາດວິທະຍາສາດ (Scientific history)
 • ປະຫວັດສາດເຕັດໂນໂລຍີ (Technological history)
 • ປະຫວັດສາດໂລກ (World history)

ພາສາ ແລະ ວັນນະຄະດີ (Languages and literature)[ດັດແກ້]

 • Linguistics (Outline of linguistics)
  • ພາສາສາດນຳໃຊ້ (Applied linguistics)
  • Composition studies
  • Computational linguistics
  • Discourse analysis
  • English studies
  • Etymology
  • ໄວຍາກອນ (Grammar)
  • Historical linguistics
  • ປະຫວັດສາດຂອງພາສາສາດ (History of linguistics)
  • Interlinguistics
  • Lexicology
  • Linguistic typology
  • Morphology (linguistics)
  • Natural language processing
  • ປັດສະຍາ (Philology)
  • ສັດທະສາດ (Phonetics)
  • ສັດທະວິທະຍາ (Phonology)
  • Pragmatics
  • Psycholinguistics
  • Rhetoric
  • Semantics
  • Semiotics (outline)
  • Sociolinguistics
  • ວາກະຍະສຳພັນ (Syntax)
  • Usage
  • Word usage
  • Comparative literature
  • Creative writing
   • Fiction (outline)
   • Non-fiction
  • ວັນນະຄະດີອັງກິດ (English literature)
  • ປະຫວັດສາດຂອງວັນນະຄະດີ (History of literature)
   • ວັນນະຄະດີສະໄໝກາງ (Medieval literature)
   • ວັນນະຄະດີຫລັງສະໄໝລ່າເມືອງຂື້ນ (Post-colonial literature)
   • Post-modern literature
  • ທິດສະດີວັນນະຄະດີ (Literary theory)
   • Critical theory (outline)
   • Literary criticism
   • ກະວີ (Poetics)
   • Rhetoric
  • ກະວີ (Poetry)
  • ວັນນະຄະດີໂລກ (World literature)
   • ວັນນະຄະດີ ອະຟຣິກາ-ອະເມລິກາ (African-American literature)
   • ວັນນະຄະດີອະເມລິກາ (American literature)
   • ວັນນະຄະດີສະຫະລາດສະອະນາຈັກ (British literature)

ປັດສະຍາ (Philosophy)[ດັດແກ້]

 • Aesthetics (outline) / Philosophy of Art
 • ປັດສະຍານຳໃຊ້ (Applied philosophy)
  • ປັດສະຍາສຳລັບການສຶກສາ (Philosophy of education)
  • ປັດສະຍາວິສະວະກຳ (Philosophy of engineering)
  • ປັດສະຍາປະຫວັດສາກ (Philosophy of history)
  • ປັດສະຍາພາສາ (Philosophy of language)
  • ປັດສະຍາກົດໝາຍ (Philosophy of law)
  • ປັດສະຍາຄະນິດສາດ (Philosophy of mathematics)
  • Philosophy of music
  • ປັດສະຍາສາດສະໜາ (Philosophy of religion)
  • ປັດສະຍາວິທະຍາສາດ (Philosophy of science)
   • ປັດສະຍາຊີວະສາດ (Philosophy of biology)
   • ປັດສະຍາເຄມີສາດ (Philosophy of chemistry)
   • ປັດສະຍາເສດຖະສາດ (Philosophy of economics)
   • ປັດສະຍາຟີຊິກສາດ (Philosophy of physics)
   • ປັດສະຍາຈິດຕະວິທະຍາ (Philosophy of psychology)
   • ປັດສະຍາວິທະຍາສາດສັງຄົມ (Philosophy of social science)
  • Systems philosophy
 • Epistemology (outline)
  • Justification
  • Reasoning errors
 • Ethics (outline)
  • ຈັນຍາບັນນຳໃຊ້ (Applied ethics)
   • ສິດທິສັດ (Animal rights)
   • ຊີວະຈັນຍາບັນ (Bioethics)
   • ຈັນຍາບັນສິ່ງແວດລ້ອມ (Environmental ethics)
  • Meta-ethics
  • Moral psychology, Descriptive ethics, Value theory
  • Normative ethics
   • Virtue ethics
 • ປະຫວັດສາດຂອງປັດສະຍາ (History of philosophy)
  • ປັດສະຍາບູຮານ (Ancient philosophy)
  • ປັດສະຍາຍຸກສະໄໝ (Contemporary philosophy)
  • ປັດສະຍາສະໄໝກາງ (Medieval philosophy)
   • Humanism (outline)
   • Scholasticism
  • ປັດສະຍາສະໄໝໃໝ່ (Modern philosophy)
 • ໂລຈິກ (Logic (outline))
  • ໂລຈິກຄະນິດສາດ (Mathematical logic)
  • ໂລຈິກປັດສະຍາ (Philosophical logic)
 • Meta-philosophy
 • Metaphysics (outline)
  • Philosophy of Action
  • Determinism and Free will
  • Ontology
  • Philosophy of mind
   • Philosophy of pain
   • Philosophy of artificial intelligence
   • Philosophy of perception
  • Philosophy of space and time
  • Teleology
  • Theism and Atheism
 • Philosophical traditions and schools
  • ປັດສະຍາອະຟຣິກາ (African philosophy)
  • ປັດສະຍາວິເຄາະ (Analytic philosophy)
  • Aristotelianism
  • Continental philosophy
  • Eastern philosophy
  • Feminist philosophy
  • Platonism
 • ປັດສະຍາສັງຄົມ ແລະ ປັດສະຍາການເມືອງ (Social philosophy and political philosophy)
  • Anarchism (outline)
  • Feminist philosophy
  • Libertarianism (outline)
  • ລັດຖິ ມາກ (Marxism)

ເທວະວິທະຍາ (Theology)[ດັດແກ້]

 • Theology
 • Bible Studies
 • (History of the Church[disambiguation needed]
 • Religious Studies
 • Biblical Hebrew, Biblical Greek, Aramaic

ວິທະຍາສາດສັງຄົມ (Social sciences)[ດັດແກ້]

ເສດຖະສາດ (Economics)[ດັດແກ້]

 • ເສດຖະສາດກະສິກຳ (Agricultural economics)
 • Anarchist economics
 • ເສດຖະສາດນຳໃຊ້ (Applied economics)
 • ເສດຖະສາດພຶດຕິກຳ (Behavioural economics)
 • ຊີວະເສດຖະສາດ (Bioeconomics)
 • Complexity economics
 • ເສດຖະສາດຄຳນວນ (Computational economics)
 • ເສດຖະສາດຜູ້ບໍລິໂພກ (Consumer economics)
 • ເສດຖະສາດການພັດທະນາ (Development economics)
 • ເສດຖະສາດນິເວດຕະວິທະຍາ (Ecological economics)
 • Econometrics
 • ພູມສາດເສດຖະກິດ (Economic geography)
 • ປະຫວັດສາດເສດຖະກິດ (Economic history)
 • ສົງຄົມວິທະຍາເສດຖະກິດ (Economic sociology)
 • ລະບົບເສດຖະກິດ (Economic systems)
 • ເສດຖະສາດພະລັງງານ (Energy economics)
 • ເສດຖະສາດການປະກອບການ (Entrepreneurial economics)
 • ເສດຖະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ (Environmental economics)
 • ເສດຖະສາດການວິວັດທະນາການ (Evolutionary economics)
 • ເສດຖະສາດທົດລອງ (Experimental economics)
 • Feminist economics
 • Financial econometrics
 • ເສດຖະສາດການຄັງ (Financial economics)
 • ເສດຖະສາດຂຽວ (Green economics)
 • ເສດຖະສາດການເຕີບໂຕ (Growth economics)
 • ທິດສະດີການພັດທະນາຂອງມະນຸດ (Human development theory)
 • ການຈັດຕັ້ງອຸດສະຫະກຳ​ (Industrial organization)
 • ເສດຖະສາດຂໍ້ມູນ (Information economics)
 • ເສດຖະສາດສະຖາບັນ (Institutional economics)
 • ເສດຖະສາດສາກົນ (International economics)
 • ເສດຖະສາດອິດສະລາມ (Islamic economics)
 • ເສດຖະສາດແຮງງານ (Labor economics)
 • ກົດໝາຍ ແລະ ເສດຖະສາດ (Law and economics)
 • ເສດຖະສາດມະຫາພາກ (Macroeconomics)
 • ເສດຖະສາດຄຸ້ມຄອງ (Managerial economics)
 • ເສດຖະສາດ ມາກ Marxian economics
 • ເສດຖະສາດຄະນິດສາດ (Mathematical economics)
 • ເສດຖະສາດອະນຸພາກ (Microeconomics)
 • ເສດຖະສາດການເງິນ (Monetary economics)
 • ນີວໂຣເສດຖະສາດ (Neuroeconomics)
 • ສາດຖະສາດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (Participatory economics)
 • ເສດຖະສາດການເມືອງ (Political economy)
 • ເສດຖະສາດສາທາລະນະ (Public economics)
 • ການຄັງສາທາລະນະ (Public finance)
 • ເສດຖະສາດອະຫາລິມມະຊັບ (Real estate economics)
 • ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນ (Resource economics)
 • ທິດສະດີທາງເລືອກສັງຄົມ (Social choice theory)
 • ເສດຖະສາດສັງຄົມນິຍົມ (Socialist economics)
 • ສັງຄົມເສດຖະສາດ (Socioeconomics)
 • ເສດຖະສາດການຂົນສົ່ງ (Transport economics)
 • ເສດຖະສາດສະຫວັດດີການ (Welfare economics)

ກົດໝາຍ (Law)[ດັດແກ້]

 • Administrative law
 • Canon law
 • ກົດໝາຍແພ່ງ (Civil law)
  • Admiralty law
  • ກົດໝາຍສັດ/ສິດທິສັດ (Animal law/Animal rights)
  • ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ (Civil procedure)
  • ກົດໝາຍສາມັນ (Common law)
  • ກົດໝາຍສັນຍາ (Contract law)
  • Corporations
  • ກົດໝາຍສີ່ງແວດລ້ອມ (Environmental law)
  • ກົດໝາຍຄອບຄົວ (Family law)
  • ກົດໝາຍລັດ (Federal law)
  • ກົດໝາຍສາກົນ (International law)
  • Public international law
  • Supranational law
  • ກົດໝາຍແຮງງານ (Labor law)
  • Paralegal studies
  • ກົດໝາຍຊັບສິນ (Property law)
  • ກົດໝາຍອາກອນ (Tax law)
  • Tort law (outline)
 • Comparative law
 • Competition law
 • ກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນ (Constitutional law)
 • ກົດໝາຍອາຍາ (Criminal law)
  • Criminal justice (outline)
  • Criminal procedure
   • Forensic science (outline)
   • Police science
 • ກົດໝາຍອິດສະລາມ (Islamic law)
 • ກົດໝາຍຢີວ (Jewish law (outline))
 • Jurisprudence (Philosophy of Law)
 • Legal management
   • ກົດໝາຍທຸລະກິດ (Business law)
   • Corporate law
   • Mercantile law
 • Procedural law
 • Substantive law

ລັດຖະສາດ (Political science)[ດັດແກ້]

 • ການເມືອງອະເມລິກາ (American politics)
 • ການເມື່ອງ ຄານາດາ (Canadian politics)
 • Civics
 • ການເມືອງທຽບຖານ (Comparative politics)
 • ສຶກສາສາດຢິໂຣບ (European studies)
 • ທໍລະນີການເມືອງ (ພູມສາດການເມືອງ) (Geopolitics (Political geography))
 • ການພົວພັນສາກົນ (International relations)
 • ການຈັດຕັ້ງສາກົນ (International organizations)
 • Nationalism studies
 • ສຶກສາສາດສັນຕິພາຍ ແລະ ການຂັດແຍ່ງ (Peace and conflict studies)
 • ສຶກສາສາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ (Policy studies)
 • ພຶດຕິກຳການເມືອງ (Political behavior)
 • ວັດທະນະທຳການເມືອງ (Political culture)
 • ເສດຖະສາດການເມືອງ (Political economy)
 • ປະຫວັດສາກການເມືອງ (Political history)
 • ປັດສະຍາການເມືອງ (Political philosophy)
 • Psephology
 • ທິດສະດການເລືອກສັງຄົມ (Social choice theory)

ຈິດຕະວິທະຍາ (Psychology)[ດັດແກ້]

 • ຈິດຕະວິທະຍາບໍ່ປົກກະຕິ (Abnormal psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍານຳໃຊ້ (Applied psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາເອເຊຍ (Asian psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາຊີວະ (Biological psychology)
 • Black psychology
 • Clinical neuropsychology
 • Clinical psychology
 • ຈິດຕະວິທະຍາສະຕິປັນຍາ (Cognitive psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາຊຸມຊົນ (Community psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາທຽບຖານ (Comparative psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາສະຫງວນ (Conservation psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາຜູ້ບໍລິໂພກ (Consumer psychology)
 • Counseling psychology
 • ຈິດຕະວິທະຍາອາສະຍາກຳ (Criminal psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາວັດທະນະທຳ (Cultural psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາການພັດທະນາ (Developmental psychology)
 • Differential psychology
 • ຈິດຕະວິທະຍານີເວດ (Ecological psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ (Educational psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາສະພາບແວດລ້ອມ (Environmental psychology)
 • Evolutionary psychology
 • ຈິດຕະວິທະຍາການທົດລອງ (Experimental psychology)
 • Group psychology
 • ຈິດຕະວິທະຍາຄອບຄົວ (Family psychology)
 • Feminine psychology
 • Forensic developmental psychology
 • Forensic psychology
 • ຈິດຕະວິທະຍາສຸຂະພາບ (Health psychology)
 • Humanistic psychology
 • Indigenous psychology
 • Legal psychology
 • Masculine psychology
 • ຈິດຕະວິທະຍາຄະນິດສາດ Mathematical psychology
 • ຈິດຕະວິທະຍາຊື່ມວນຊົນ (Media psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາການແພດ (Medical psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາການທະຫານ (Military psychology)
 • Moral psychology and Descriptive ethics
 • Music psychology
 • Neuropsychology
 • Occupational health psychology
 • Occupational psychology
 • Organizational psychology
 • Parapsychology (outline)
 • Pediatric psychology
 • Pedology (children study)
 • Personality psychology
 • Phenomenology
 • Political psychology
 • Positive psychology
 • Psychoanalysis
 • Psychobiology
 • Psychology of religion
 • Psychometrics
 • Psychopathology
 • Child psychopathology
 • Psychophysics
 • Quantitative psychology
 • ຈິດຕະວິທະຍາການບຳບັດ (Rehabilitation psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາໂຮງຮຽນ (School psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ (Social psychology)
 • ຈິດຕະວິທະຍາການກີລາ (Sport psychology)
 • Traffic psychology
 • Transpersonal psychology

ສັງຄົມວິທະຍາ (Sociology)[ດັດແກ້]

 • ສັງຄົມວິທະຍາວິເຄາະ (Analytical sociology)
 • ສັງຄົມວິທະຍານຳໃຊ້ (Applied sociology)
  • Leisure studies
  • ສັງຄົມວິທະຍາການເມືອງ (Political sociology)
  • ສັງຄົມວິທະຍາສາທາລະນະ (Public sociology)
  • ວິສະວະກຳສັງຄົມ (Social engineering)
 • ສັງຄົມວິທະຍາສະຖາປັດຕະຍະກຳ (Architectural sociology)
 • ສຶກສາສາດທ້ອງຖິ່ນ (Area studies)
  • ສຶກສາສາດອະຟຣິກາ (African studies)
  • ສຶກສາສາດອະເມລິກາ (American studies)
   • Appalachian studies
   • ສຶກສາສາດຄານາດາ (Canadian studies)
   • ສຶກສາສາດອະເມລິກາລາຕີນ (Latin American studies)
  • ສຶກສາສາດເອເຊຍ (Asian studies)
   • ສຶກສາສາດເອເຊຍກາງ (Central Asian studies)
   • ສຶກສາສາດເອເຊຍຕາວັນອອກ (East Asian studies)
   • Indology
   • ສຶກສາສາດອີຣານ (Iranian studies)
   • ສຶກສາສາດຍີປຸ່ນ (Japanese studies)
   • ສຶກສາສາດເກົາຫລີ (Korean studies)
   • ສຶກສາສາດປະກິດສະຖານ (Pakistan studies)
   • Sindhology
   • Sinology (outline)
   • ສຶກສາສາດເອເຊຍຕາເວັນອອກຊ່ຽງໃຕ້ (Southeast Asian studies)
  • Australian studies
  • European studies
   • Celtic studies
   • ສຶກສາສາດເຢຍລະມັນ (German studies)
   • ສຶກສາສາດສະແກນດິນາວຽນ (Scandinavian studies)
   • Slavic studies
  • ສຶກສາສາດຕາເວັນອອກກາງ (Middle Eastern studies)
 • ສັງຄົມວິທະຍາພຶດຕິກຳ (Behavioral sociology)
 • ສັງຄົມວິທະຍາຈີນ (Chinese sociology)
 • Collective behavior
 • Social movements
 • Community informatics
  • ວິເຄາະເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ (Social network analysis)
 • ສັງຄົມວິທະຍາທຽບຖານ (Comparative sociology)
 • ທິດສະດີການຂັດແຍ່ງ (Conflict theory)
 • Criminology/Criminal justice (outline)
 • Critical management studies
 • Critical sociology
 • ສັງຄົມວິທະຍາວັດທະນະທຳ (Cultural sociology)
 • Cultural studies/ethnic studies
  • Africana studies
  • ສຶກສາສາດຂ້າມວັດທະນະທຳ (Cross-cultural studies)
  • ວັດທະນະວິທະຍາ (Culturology)
  • Ethnology
  • Whiteness studies
 • Demography/Population
 • Digital sociology
 • Dramaturgical sociology
 • ສັງຄົມວິທະຍາເສດຖະກິດ (Economic sociology)
 • ສັງຄົມວິທະຍາການສຶກສາ (Educational sociology)
 • Empirical sociology
 • ສັງຄົມວິທະຍາສະພາບແວດລ້ອມ (Environmental sociology)
 • ສັງຄົມວິທະຍາການວິວັດທະນາການ (Evolutionary sociology)
 • Feminist sociology
 • Figurational sociology
 • Futures studies (outline)
 • Gender studies
  • Men's studies
  • Women's studies
 • ສັງຄົມວິທະຍາປະຫວັດສາກ (Historical sociology)
 • ນິເວດຕະວິທະຍາມະນຸດ (Human ecology)
 • Humanistic sociology
 • ສັງຄົມວິທະຍາອຸດສະຫະກຳ (Industrial sociology)
 • Interactionism
 • Interpretive sociology
  • Ethnomethodology
  • Phenomenology
  • Social constructionism
  • Symbolic interactionism
 • Jealousy sociology
 • ສັງຄົມວິທະຍາມະຫາພາກ (Macrosociology)
 • ສັງຄົມວິທະຍາຂອງ ມາກ Marxist sociology
 • ສັງຄົມວິທະຍາຄະນິດສາດ (Mathematical sociology)
 • ສັງຄົມວິທະຍາການແພດ (Medical sociology)
 • Mesosociology
 • ສັງຄົມວິທະຍາອະນຸພາກ (Microsociology)
 • ສັງຄົມວິທະຍາການທະຫານ (Military sociology)
 • ສັງຄົມວິທະຍາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາກ (Natural resource sociology)
 • Organizational studies
 • Phenomenological sociology
 • Policy sociology
 • Polish sociology
 • Psychoanalytic sociology
 • Science studies/Science and technology studies
 • ເພດວິທະຍາ (Sexology)
  • Heterosexism
  • Human sexual behavior
  • Human sexuality (outline)
  • Queer studies/Queer theory
  • Sex education
 • Social capital
 • ການປ່ຽນແປງສັງຄົມ (Social change)
 • ທິດສະດີຂັດແຍ່ງສັງຄົມ (Social conflict theory)
 • ຄວບຄຸມສັງຄົມ (Social control)
  • ສັງຄົມວິທະຍາບໍລິສຸດ (Pure sociology)
 • ເສດຖຸະກິດສັງຄົມ (Social economy)
 • ປັດສະຍາສັງຄົມ (Social philosophy)
 • ນະໂຍບາຍສັງຄົມ (Social policy)
 • ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ (Social psychology)
 • ຄົ້ນຄວ້າສັງຄົມ (Social research)
 • Social stratification
 • ທິດສະດີສັງຄົມ (Social theory)
 • Social transformation
  • ສັງຄົມວິທະຍາຄຳນວນ (Computational sociology)
  • ສັງຄົມວິທະຍາເສດຖະກິດ/ເສດຖະສາດສັງຄົມ (Economic sociology/Socioeconomics)
   • ພັດທະນາເສດຖະກິດ (Economic development)
   • ພັດທະນາສັງຄົມ (Social development)
 • ສັງຄົມຊີວະວິທະຍາ (Sociobiology)
 • Sociocybernetics
 • ສັງຄົມພາສາສາດ (Sociolinguistics)
 • ທິດສະດີສັງຄົມວິທະຍາ (Sociological theory)
 • ສັງຄົມວິທະຍາອາຍຸ (Sociology of aging)
 • ສັງຄົມວິທະຍາກຳສິກຳ (Sociology of agriculture)
 • ສັງຄົມວິທະຍາສິລະປະ (Sociology of art)
 • Sociology of autism
 • ສັງຄົມວິທະຍາເດັກ (Sociology of childhood)
 • ສັງຄົມວິທະຍາຂັດແຍ່ງ (Sociology of conflict)
 • ສັງຄົມວິທະຍາວັດທະນະທຳ (Sociology of culture)
 • Sociology of cyberspace
 • ສັງຄົມວິທະຍາການພັດທະນາ (Sociology of development)
 • Sociology of deviance
 • ສັງຄົມວິທະຍາໄພພິບັດ (Sociology of disaster)
 • ສັງຄົມວິທະຍາການສຶກສາ (Sociology of education)
 • ສັງຄົມວິທະຍາອາລົມ (Sociology of emotions)
 • ສັງຄົມວິທະຍາບິດາ (Sociology of fatherhood)
 • ສັງຄົມວິທະຍາການຄັງ (Sociology of finance)
 • ສັງຄົມວິທະຍາອາຫານ (Sociology of food)
 • ສັງຄົມວິທະຍາເພດ (Sociology of gender)
 • Sociology of generations
 • ສັງຄົມວິທະຍາໂລກາວິວັດ (Sociology of globalization)
 • ສັງຄົມວິທະຍາລັດຖະບານ (Sociology of government)
 • ສັງຄົມວິທະຍາສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມເຈັບເປັນ (Sociology of health and illness)
 • ສັງຄົມວິທະຍາສະຕິມະນຸດ (Sociology of human consciousness)
 • Sociology of immigration
 • ສັງຄົມວິທະຍາຄວາມຮູ້ (Sociology of knowledge)
 • ສັງຄົມວິທະຍາພາສາ (Sociology of language)
 • ສັງຄົມວິທະຍາກົດໝາຍ (Sociology of law)
 • Sociology of leisure
 • ສັງຄົມວິທະຍາວັນນະຄະດີ (Sociology of literature)
 • ສັງຄົມວິທະຍາຕະຫລາດ (Sociology of markets)
 • ສັງຄົມວິທະຍາການແຕ່ງງານ (Sociology of marriage)
 • ສັງຄົມວິທະຍາມານດາ (Sociology of motherhood)
 • Sociology of music
 • ສັງຄົມວິທະຍາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (Sociology of natural resources)
 • ສັງຄົມວິທະຍາການອົງການຈັດຕັ້ງ​ (Sociology of organizations)
 • ສັງຄົມວິທະຍາສັນຕິພາບ, ສົງຄາມ, ແລະ ຂັດແຍ່ງສັງຄົມ (Sociology of peace, war, and social conflict)
 • ສັງຄົມວິທະຍາການລົງໂທດ (Sociology of punishment)
 • ສັງຄົມວິທະຍາເຜົ່າພັນ ແລະ ການພົວພັນຊົນເຜົ່າ (Sociology of race and ethnic relations)
 • ສັງຄົມວິທະຍາສາດສະໜາ (Sociology of religion)
 • ສັງຄົມວິທະຍາຄວາມສ່ຽງ (Sociology of risk)
 • ສັງຄົມວິທະຍາວິທະຍາສາດ (Sociology of science)
 • ສັງຄົມວິທະຍາຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດ (Sociology of scientific knowledge)
 • ສັງຄົມວິທະຍາການປ່ຽນແປງສັງຄົມ (Sociology of social change)
 • Sociology of social movements
 • ສັງຄົມວິທະຍາບໍລິເວນ (Sociology of space)
 • ສັງຄົມວິທະຍາກີລາ (Sociology of sport)
 • ສັງຄົມວິທະຍາເຕັກໂນໂລຊີ (Sociology of technology)
 • ສັງຄົມວິທະຍາກໍ່ການຮ້າຍ (Sociology of terrorism)
 • ສັງຄົມວິທະຍາຮ່າງກາຍ (Sociology of the body)
 • ສັງຄົມວິທະຍາຄອບຄົວ (Sociology of the family)
 • ສັງຄົມວິທະຍາປະຫວັດສາດຂອງວິທະຍາສາດ (Sociology of the history of science)
 • ສັງຄົມວິທະຍາອິນເຕີເນັດ (Sociology of the Internet)
 • ສັງຄົມວິທະຍາການເຮັດວຽກ (Sociology of work)
 • Sociomusicology
 • ສັງຄົມວິທະຍາໂຄງສ້າງ (Structural sociology)
 • ສັງຄົມວິທະຍາທິດສະດີ (Theoretical sociology)
 • Urban studies or Urban sociology/Rural sociology
 • Victimology
 • ທັດສະສັງຄົມວິທະຍາ (Visual sociology)

ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ (Natural sciences)[ດັດແກ້]

ຊີວະວິທະຍາ (Biology)[ດັດແກ້]

 • Aerobiology
 • ກາຍະວິພາກສາດ (Anatomy)
  • Comparative anatomy
  • Human anatomy (outline)
 • ຊີວະເຄມີ (Biochemistry (outline))
 • ຊີວະຂໍ້ມູນ (Bioinformatics)
 • ຊີວະຟີຊິກສາດ (Biophysics (outline))
 • ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ (Biotechnology (outline))
 • ພຶດສາດ (Botany (outline))
  • Ethnobotany
  • Phycology
 • ຊີວະວິທະຍາຈຸລັງ (Cell biology (outline))
 • Chronobiology
 • ຊີວະວິທະຍາຄຳນວນ Computational biology
 • Cryobiology
 • ຊີວະວິທະຍາການພັດທະນາ (Developmental biology)
  • Embryology
  • Teratology
 • ນິເວດຕະວິທະຍາ (Ecology (outline))
  • Agroecology
  • Ethnoecology
  • ນິເວດຕະວິທະຍາມະນຸດ (Human ecology)
  • ນິເວດຕະວິທະຍາທິວທັດ (Landscape ecology)
 • Endocrinology
 • ຊີວະສາດການວິວັດທະນາການ (Evolutionary biology)
 • Genetics (outline)
  • Behavioural genetics
  • Molecular genetics
  • Population genetics
 • Histology
 • ຊີວະສາດມະນຸດ (Human biology)
 • Immunology (outline)
 • Limnology
 • Linnaean taxonomy
 • ຊີວະສາດທາງທະເລ (Marine biology)
 • ຊີວະສາດຄະນິດສາດ (Mathematical biology)
 • ຈຸລຸນຊີຊີວະວິທະຍາ (Microbiology)
 • ຊີວະສາດໂມເລກູນ (Molecular biology)
 • Mycology
 • Neuroscience (outline)
  • Behavioral neuroscience
 • Nutrition (outline)
 • Paleobiology
  • Paleontology
 • ກາຟາກວີທະຍາ (Parasitology)
 • ພະຍາດວິທະຍາ (Pathology)
  • Anatomical pathology
  • Clinical pathology
  • Dermatopathology
  • Forensic pathology
  • Hematopathology
  • Histopathology
  • Molecular pathology
  • Surgical pathology
 • ສະລີລະວິທະຍາ (Physiology)
  • Human physiology
   • Exercise physiology
 • Structural Biology
 • Systematics (Taxonomy)
 • Systems biology
 • Virology
  • Molecular virology
 • Xenobiology
 • ສັດຕະວິທະຍາ (Zoology (outline))
  • Animal communications
  • Apiology
  • Arachnology
  • Carcinology
  • Cetology
  • Entomology
   • Forensic entomology
  • Ethnozoology
  • Ethology
  • Helminthology
  • Herpetology
  • Ichthyology (outline)
  • Mammalogy
  • Malacology
   • Conchology
  • Myrmecology (outline)
  • Nematology
  • Neuroethology
  • Oology
  • Ornithology (outline)
  • Planktology
  • Primatology
  • Zootomy
  • Zoosemiotics

ເຄມີສາດ (Chemistry)[ດັດແກ້]

 • ເຄມີກະສິກຳ (Agrochemistry)
 • ເຄມີວິເຄາະ (Analytical chemistry)
 • ດາລາສາດເຄມີ (Astrochemistry)
 • ເຄມີສາດບັນຍາກາດ (Atmospheric chemistry)
 • ຊີວະເຄມີສາດ (Biochemistry (outline))
 • ຊີວະວິທະຍາເຄມີ (Chemical biology)
 • ວິສະວະກຳເຄມີ (Chemical engineering (outline))
 • Cheminformatics
 • ເຄມີຄຳນວນ (Computational chemistry)
 • ຈັກກະວານເຄມີສາດ (Cosmochemistry)
 • ໄຟຟ້າເຄມີ (Electrochemistry)
 • ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ (Environmental chemistry)
 • Femtochemistry
 • Flavor
 • Flow chemistry
 • ເຄມີທໍລະນີ (Geochemistry)
 • ເຄມີສາດຂຽວ (Green chemistry)
 • Histochemistry
 • Hydrogenation
 • Immunochemistry
 • ເຄມີອະນົງຄະທາດ (Inorganic chemistry)
 • ເຄມີທາງທະເລ (Marine chemistry)
 • ເຄມີຄະນິດ (Mathematical chemistry)
 • Mechanochemistry
 • Medicinal chemistry
 • ຊີວະວິທະຍາໂມເລກູນ (Molecular biology)
 • ກົນລະສາດໂມເລກູນ (Molecular mechanics)
 • ນາໂນເຕັກໂນໂລຊີ (Nanotechnology)
 • Natural product chemistry
 • ເຄມີນິວຣອນ (Neurochemistry)
 • Oenology
 • ເຄມີອົງຄະທາດ (Organic chemistry (outline))
 • Organometallic chemistry
 • Petrochemistry
 • ເພສັຊວິທະຍາ (Pharmacology)
 • Photochemistry
 • ເຄມີຟິຊິກ (Physical chemistry)
 • Physical organic chemistry
 • Phytochemistry
 • Polymer chemistry
 • ເຄມີຄວານຕຳ (Quantum chemistry)
 • ເຄມີລັງສີ (Radiochemistry)
 • ເຄມີພາວະທາດແຂງ (Solid-state chemistry)
 • Sonochemistry
 • Supramolecular chemistry
 • Surface chemistry
 • ເຄມີສັງເຄາະ (Synthetic chemistry)
 • ເຄມີທິດສະດີ (Theoretical chemistry)
 • Thermochemistry

ວິທະຍາສາດໂລກ ແລະ ອະວະກາດ (Earth and space sciences)[ດັດແກ້]

 • Edaphology
 • ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ (Environmental chemistry)
 • ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ (Environmental science)
 • Gemology
 • ເຄມີທໍລະນີ (Geochemistry)
 • Geodesy
 • ພູມສາດ (Geography (outline))
 • ທໍລະນີວິທະຍາ (Geology (outline))
 • Geomorphology
 • ຟີຊິກທໍລະນີ (Geophysics (outline))
 • Glaciology
 • Hydrogeology
 • ອຸທົກວິທະຍາ (Hydrology (outline))
 • ອຸຕຸນິຍົມວີທະຍາ (Meteorology) (outline)
 • ແຮ່ທາດວິທະຍາ (Mineralogy)
 • Oceanography
 • Paleontology
  • Paleobiology
  • Paleoecology
 • Pedology
 • Petrology
 • Sedimentology
 • ວິທະຍາສາດດິນ (Soil science)
 • Speleology
 • Tectonics
 • Volcanology
 • Astrobiology
 • ດາຣາສາດ (Astronomy) (outline)
  • Observational astronomy
   • ດາລາສາດລັງສີກາມມາ (Gamma ray astronomy)
   • ດາລາສາດອິນຟຣາເຣດ (Infrared astronomy)
   • ດາລາສາດໄມໂຄຣເວັບ (Microwave astronomy)
   • Optical astronomy
   • ດາລາສາດວິທະຍຸ (Radio astronomy)
   • ດາລາສາດຢູວີ (UV astronomy)
   • X-ray astronomy
 • ດາລາຟີຊິກສາດ Astrophysics
  • ດາລາສາດຄວາມຖ່ວງໜັກ (Gravitational astronomy)
   • ຄຸມດຳ (Black holes)
 • Interstellar medium
 • ການຈຳລອງດ້ວຍຕົວເລກ (Numerical simulations)
  • Astrophysical plasma
  • Galaxy formation and evolution
  • High-energy astrophysics
  • Hydrodynamics
  • Magnetohydrodynamics
  • Star formation
 • Physical cosmology
 • Stellar astrophysics
  • Helioseismology
  • Stellar evolution
  • Stellar nucleosynthesis
 • ວິທະຍາສາດດາວເຄາະ (Planetary science)

ຄະນິດສາດ (Mathematics)[ດັດແກ້]

ຄະນິດສາດບໍລິສຸດ (Pure mathematics)

 • Mathematical logic and Foundations of mathematics
  • Intuitionistic logic
  • ໂລຈິກໂມດ (Modal logic)
  • ທິດສະດີແບບຈຳລອງ (Model theory)
  • Proof theory
  • Recursion theory
 • Set theory
 • ພຶດຊະ (Algebra (outline))
  • Associative algebra
  • Category theory
   • Topos theory
  • Differential algebra
  • Field theory
  • ທິດສະດີກຸ່ມ (Group theory)
   • Group representation
  • Homological algebra
  • ທິດສະດີ-ເຄ (K-theory)
  • Lattice theory (Order theory)
  • ພຶດຊະຄະນິດລີ (Lie algebra)
  • ພຶດຊະຄະນິດເສັ້ນຊື່ (ກາງຫາວເວັກເຕີ) (Linear algebra (Vector space))
  • Multilinear algebra
  • Non-associative algebra
  • Representation theory
  • ທິດສະດີວົງແຫວນ (Ring theory)
   • Commutative algebra
   • Noncommutative algebra
  • Universal algebra
 • ວິເຄາະ (Analysis)
  • Complex analysis
  • ວິເຄາະຕຳລາ (Functional analysis)
   • ທິດສະດີຕົວປະຕິບັດ (Operator theory)
  • ວິເຄາະແບບຮາໂມນິກ Harmonic analysis
   • ວິເຄາະແບບຟູຣິເອີ (Fourier analysis)
  • Non-standard analysis
  • Ordinary differential equations
  • p-adic analysis
  • Partial differential equations
  • Real analysis
   • Calculus (outline)
 • Probability theory
  • Ergodic theory
  • Measure theory
   • ເລຂາສັງຄະນິດ (Integral geometry)
  • Stochastic process
 • Geometry (outline) and Topology
  • Affine geometry
  • ເລຂາພຶດຊະຄະນິດ (Algebraic geometry)
  • Algebraic topology
  • Convex geometry
  • Differential topology
  • Discrete geometry
  • Finite geometry
  • Galois geometry
  • General topology
  • Geometric topology
  • Integral geometry
  • Noncommutative geometry
  • Non-Euclidean geometry
  • Projective geometry
 • ທິດສະດີຕົວເລກ (Number theory)
  • ທິດສະດີຕົວເລກພຶດຊະຄະນິດ (Algebraic number theory)
  • ທິດສະດີຕົວເລກວິເຄາະ (Analytic number theory)
  • Arithmetic combinatorics
  • Geometric number theory
 • Applied mathematics
 • Approximation theory
 • Combinatorics (outline)
  • Coding theory
 • Cryptography
 • Dynamical systems
  • Chaos theory
  • Fractal geometry
 • ທິດສະດີເກມ (Game theory)
 • ທິດສະດີ ກຣາບ (Graph theory)
 • ທິດສະດີຂໍ້ມູນ (Information theory)
 • Mathematical physics
  • Quantum field theory
  • Quantum gravity
   • String theory
  • Quantum mechanics
  • Statistical mechanics
 • Numerical analysis
 • Operations research
  • Assignment problem
  • Decision analysis
  • Dynamic programming
  • Inventory theory
  • Linear programming
  • Mathematical optimization
  • Optimal maintenance
  • Real options analysis
  • Scheduling
  • Stochastic processes
  • Systems analysis
 • Statistics (outline)
  • Actuarial science
  • Demography
  • Econometrics
  • Mathematical statistics
 • Theory of computation
  • Computational complexity theory

ຟີຊິກສາດ (Physics)[ດັດແກ້]

 • Acoustics
 • ຟີຊິກນຳໃຊ້ (Applied physics)
 • ຟີຊິກດາລາສາດ (Astrophysics)
 • ຟີຊິກອະຕອມ, ໂມເລກູນ, ແລະ ແສງ (Atomic, molecular, and optical physics)
 • ຟີຊິກຊີວະ(Biophysics (outline))
 • ຟີຊິກແບບຄຳນວນ (Computational physics)
 • ຟີຊິກທາດອັດແໜ້ນ (Condensed matter physics)
 • Cryogenics
 • ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (Electromagnetism)
 • ຟີຊິກອະນຸພາກທາດມູນ (Elementary particle physics)
 • ຟີຊິກແບບທົດລອງ (Experimental physics)
 • ກົນລະສາດທາດໄຫຼ (Fluid dynamics)
 • ຟີຊິກທໍລະນີ (Geophysics (outline))
 • ຟີຊິກແບບຄະນິດສາດ (Mathematical physics)
 • ກົນລະສາດ (Mechanics)
 • ຟີຊິກການແພດ (Medical physics)
 • ຟີຊິກໂມເລກູນ (Molecular physics)
 • ພົນລະສາດນີວຕອນ (Newtonian dynamics)
 • ຟີຊິກນີວເຄລຍ(Nuclear physics)
 • ທັດສະນະສາດ (Optics)
 • ຟີຊິກປລາສະມາ (Plasma physics)
 • ຟີຊິກຄວານຕຳ (Quantum physics)
 • ກົນລະສາດວັດຖຸແຂງ (Solid mechanics)
 • ຟີຊິກພາວະແຂງ (Solid state physics)
 • ຟີຊິກສະຖິຕິ (Statistical mechanics)
 • ຟີຊິກທິດສະດີ (Theoretical physics)
 • Thermodynamics
 • Vehicle dynamics

ວິທະຍາສາດນຳໃຊ້ (Applied sciences)[ດັດແກ້]

ກະສິກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດກະສິກຳ (Agriculture and agricultural sciences)[ດັດແກ້]

 • Agroecology
 • Agrology
 • Agronomy
 • ລ້ຽງສັດ (ວິທະຍາສາດສັດ) Animal husbandry (Animal science)
  • Beekeeping (Apiculture)
 • ແມງໄມ້ວິທະຍາ (Entomology)
 • ເສດຖະສາດກະສິກຳ (Agricultural economics)
 • Agricultural engineering
  • Biological systems engineering
  • ວິສະວະກຳອາຫານ (Food engineering)
 • Aquaculture
 • Enology
 • Food science
 • Horticulture
 • ອຸທົກວິທະຍາ (Hydrology (outline))
 • Pedology (soil study)
 • Plant science (outline)
  • Pomology
 • Viticulture

ວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ (Computer science)[ດັດແກ້]

 • ໂລຈິກໃນວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ (Logic in computer science)
  • ວີທີທາງການ (Formal methods (Formal verification))
  • ໂປຣແກຣມມີງ ໂຣຈິກ (Logic programming)
  • Multi-valued logic
   • ໂລຈິກ ຟາດຊີ (Fuzzy logic)
  • Programming language semantics
  • Type theory
 • Algorithms
  • ເລຂາຄຳນວນ (Computational geometry)
  • ອໍໂກຣິດດືມ ກະຈາຍ (Distributed algorithms)
  • ອໍໂກຣິດດືມ ຂະໜາດ (Parallel algorithms)
  • ອໍໂກຣິດດືມ ບັງເອີນ (Randomized algorithms)
 • ປັດສະຍາປະດິດ ຫລື ຄວາມສະຫລາດທຽມ (Artificial intelligence (outline))
  • Cognitive science
   • Automated reasoning
   • Computer vision (outline)
   • Machine learning
    • Artificial neural network
    • Support vector machine
   • Natural language processing (Computational linguistics)
  • Expert systems
  • Robotics (outline)
 • Data structures
 • Computer architecture
 • Computer graphics
  • Image processing
  • Scientific visualization
 • Computer communications (networks)
  • Cloud computing
  • Information theory
  • Internet, World Wide Web
  • Ubiquitous computing
  • Wireless computing (Mobile computing)
 • Computer security and reliability
  • Cryptography
  • Fault-tolerant computing
 • Computing in mathematics, natural sciences, engineering, and medicine
  • Algebraic (symbolic) computation
  • Computational biology (bioinformatics)
  • ເຄມີສາດຄຳນວນ (Computational chemistry)
  • ຄະນິດສາດຄຳນວນ (Computational mathematics)
  • Computational neuroscience
  • Computational number theory
  • ຟີຊິກສາດຄຳນວນ (Computational physics)
  • Computer-aided engineering
   • Computational fluid dynamics
   • ການວິເຄາະ ໄຟໄນ໋ ອີລີເມັນ (Finite element analysis)
  • ວິເຄາະຕົວເລກ (Numerical analysis)
  • Scientific computing (Computational science)
 • Computing in social sciences, arts, humanities, and professions
  • Community informatics
  • ເສດຖະສາດຄຳນວນ (Computational economics)
  • ການເງິນຄຳນວນ (Computational finance)
  • ສັງຄົມວິທະຍາຄຳນວນ (Computational sociology)
  • Digital humanities (Humanities computing)
  • ປະຫວັດສາດຮາດແວຄອມພີວເຕີ (History of computer hardware)
  • ປະຫວັດສາດຂອງວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ (History of computer science (outline))
  • Humanistic informatics
  • ລວມຖານຂໍ້ມູນ (Database (outline))
   • ລວມຖານຂໍ້ມູນກະຈາຍ (Distributed database)
   • Object database
   • Relational database
  • Data management
  • Data mining
  • Information management
  • Information retrieval
  • Knowledge management
  • Multimedia, hypermedia
   • Sound and music computing
 • Distributed computing
  • Grid computing
 • Human-computer interaction
 • Information science (outline)
 • Operating systems
 • Parallel computing
  • High-performance computing
 • Programming languages
  • Compilers
  • Programming paradigms
   • Concurrent programming
   • Functional programming
   • Imperative programming
   • Logic programming
   • Object-oriented programming
  • Program semantics
  • Type theory
 • Quantum computing
 • Software engineering
  • Formal methods (Formal verification)
 • Theory of computation
  • Automata theory (Formal languages)
  • Computability theory
  • Computational complexity theory
  • Concurrency theory
 • VLSI design

ວິສະວະກຳສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (Engineering and technology)[ດັດແກ້]

Chemical Engineering

 • ວິສະວະກຳຊີວະ (Bioengineering)
  • ວິສະວະກຳເຄມີຊີວະ (Biochemical engineering)
  • ວິສະວະກຳໂມເລກູນຊີວະ (Biomolecular engineering)
 • Catalysis
 • ວິສະວະກຳວັດຖຸ (Materials engineering)
 • ວິສະວະກຳໂມເລກູນ (Molecular engineering)
 • ນາໂນເຕັນໂນໂລຊີ (Nanotechnology)
 • ວິສະວະກຳໂປລີເມີ (Polymer engineering)
 • Process design
  • Petroleum engineering
  • ວິສະວະກຳນິວເຄລຍ (Nuclear engineering)
  • ວິສະວະກຳສະບຽງອາຫານ (Food engineering)
 • Process engineering
 • Reaction engineering
 • Thermodynamics
 • Transport phenomena

ວິສະວະກຳໂຍທາ (Civil Engineering)

 • Coastal engineering
 • ວິສະວະກຳແຜ່ນດິນໄຫວ (Earthquake engineering)
 • ວິສະວະກຳນິເວດວິທະຍາ (Ecological engineering)
 • ວິສະວະກຳສີ່ງແວດລ້ອມ (Environmental engineering)
 • ວິສະວະກຳເຕັກນິກທໍລະນີ (Geotechnical engineering)
  • ທໍລະນີວິທະຍາວິສະວະກຳ (Engineering geology)
 • Hydraulic engineering
 • ວິສະວະກຳບໍ່ແຮ່ (Mining engineering)
 • ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ (Transportation engineering)
  • ວິສະວະກຳທາງຍົກສູງ (Highway engineering)
 • ວິສະວະກຳໂຄງສ້າງ (Structural engineering)
  • ວິສະວະກຳສະຖາປັດຍະກຳ (Architectural engineering)
 • ກົນລະສາດໂຄງສ້າງ (Structural mechanics)
 • ສຳຫຼວດ (Surveying)

ເຕັກໂນໂລຍີເພື່ອການສຶກສາ (Educational Technology)[ດັດແກ້]

 • Instructional design
  • ການສຶກສາທາງໄກ (Distance education)
  • Instructional simulation
 • Human performance technology
 • ຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ (Knowledge management)

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ (Electrical Engineering)[ດັດແກ້]

 • ຟີຊິກນຳໃຊ້ (Applied physics)
 • ວິສະວະກຳຄອມພີວເຕີ້ (Computer engineering (outline))
 • ວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ້ (Computer science)
 • ວິສະວະກຳລະບົບຄວບຄຸມ (Control systems engineering)
  • ທິດສະດີຄວບຄຸມ (Control theory)
 • ວະສະວະກຳເອເລັກໂຕນິກ (Electronic engineering)
  • ວິສະວະກຳເຄື່ອງວັດແທກ (Instrumentation engineering)
 • ຟີຊິກວິສະວະກຳ (Engineering physics)
  • Photonics
 • ທິດສະດີຂໍ້ມູນ (Information theory)
 • Mechatronics
 • Power engineering
 • Quantum computing
 • Robotics (outline)
 • Semiconductors
 • Telecommunications engineering

Materials Science and Engineering[ດັດແກ້]

 • ຊີວະວັດສະດຸ (Biomaterials)
 • ວິສະວະກຳເຊຣາມິກ (Ceramic engineering)
 • Crystallography
 • Nanomaterials
 • Photonics
 • Physical Metallurgy
 • Polymer engineering
 • Polymer science
 • Semiconductors

Mechanical Engineering (ວິສະວະກຳກົນຈັກ)[ດັດແກ້]

 • ວິສະວະກຳອະວະກາດ (Aerospace engineering)
  • Aeronautics
  • Astronautics
 • Acoustical engineering
 • ວິສະວະກຳເຄື່ອງຈັກ (Automotive engineering)
 • Biomedical engineering
  • Biomechanical engineering
 • Continuum mechanics
 • ກົນລະສາດທາດໄຫຼ (Fluid mechanics)
 • Heat transfer
 • ວິສະວະກຳອຸດສະຫະກຳ (Industrial engineering)
 • ວິສະວະກຳການຜະລິດ (Manufacturing engineering)
 • ວິສະວະກຳທາງທະເລ (Marine engineering)
 • Mass transfer
 • Mechatronics
 • ວິສະວະກຳນາໂນ (Nanoengineering)
 • ວິສະວະກຳທາງມະຫາສະໝຸດ (Ocean engineering)
 • Optical engineering
 • Robotics
 • Thermodynamics
 • ວິສະວະກຳພາຫານະເຄື່ອງຈັກ (Vehicle engineering)

ວິທະຍາສາດລະບົບ (Systems science)[ດັດແກ້]

 • Chaos theory
 • Complex system
 • Complex systems
 • Conceptual systems
 • ທິດສະດີຄວບຄຸມ (Control theory)
  • Affect control theory
  • ວິສະວະກຳຄວບຄຸມ (Control engineering)
  • ລະບົບຄວບຄຸມ (Control systems)
  • Dynamical systems
  • Perceptual control theory
 • Cybernetics
  • Biocybernetics
  • Engineering cybernetics
  • Management cybernetics
  • Medical cybernetics
  • New Cybernetics
  • Second-order cybernetics
  • Sociocybernetics
 • ວິທະຍາສາດເຄື່ອຂ່າຍ (Network science)
 • Operations research
 • Systems biology
  • Computational systems biology
  • ຊີວະສັງເຄາະ (Synthetic biology)
  • Systems immunology
  • Systems neuroscience
 • System dynamics
  • Social dynamics
 • Systems ecology
  • Ecosystem ecology
 • Systems engineering
  • Biological systems engineering
  • Earth systems engineering and management
  • Enterprise systems engineering
  • Systems analysis
 • Systems psychology
  • Ergonomics
  • Family systems theory
  • Systemic therapy
 • Systems theory
  • Biochemical systems theory
  • Ecological systems theory
  • Developmental systems theory
  • General systems theory
  • Living systems theory
  • LTI system theory
  • Mathematical system theory
  • Sociotechnical systems theory
  • World-systems theory

ວິທະຍາສາດການແພດ ແລະ ສຸຂະພາບ (Medicine and health sciences)[ດັດແກ້]

 • Alternative medicine
 • Cardiology
  • Cardiac electrophysiology
 • Clinical laboratory sciences/Clinical pathology/Laboratory medicine
  • Clinical biochemistry
  • Cytogenetics
  • Cytohematology
  • Cytology (outline)
  • Haemostasiology
  • Histology
  • Clinical immunology
  • Clinical microbiology
  • Molecular genetics
  • ກາຟາກວິທະຍາ (Parasitology)
 • Clinical physiology
 • Dentistry (outline)
  • Dental hygiene and epidemiology
  • ສັນຍາກຳແຂ້ວ (Dental surgery)
  • (Endodontics)
  • (Implantology)
  • (Oral and maxillofacial surgery)
  • (Orthodontics)
  • (Periodontics)
  • (Prosthodontics)
 • (Dermatology)
 • (Emergency medicine (outline))
 • (Endocrinology)
 • (Gastroenterology)
  • (Hepatology)
 • (Geriatrics)
 • (Gynaecology)
 • (Health informatics/Clinical informatics)
 • (Hematology)
 • (Infectious disease)
 • (Intensive care medicine)
 • (Internal medicine)
 • (Medical toxicology)
 • (Music therapy)
 • (Nephrology)
 • (Neurology)
 • (Nursing)
 • (Nutrition (outline) and dietetics)
 • Obstetrics (outline)
 • Occupational hygiene
 • Occupational therapy
 • Occupational toxicology
 • Oncology
 • Ophthalmology
  • Neuro-ophthalmology
 • Optometry
 • Orthoptics
 • Otolaryngology
 • Pathology
 • Pediatrics
 • Pharmaceutical sciences
  • Pharmacy
 • Physical fitness
  • Group Fitness / aerobics
  • Kinesiology / Exercise science / Human performance
  • Personal fitness training
 • Physical therapy
 • Physiotherapy
 • Podiatry
 • Preventive medicine
 • Primary care
  • General practice
 • Psychiatry (outline)
  • Forensic psychiatry
 • ຈິດຕະວິທະຍາ (Psychology (outline))
 • Public health
 • Pulmonology
 • ລັງສີວິທະຍາ (Radiology)
 • Recreational therapy
 • Rehabilitation medicine
 • Respiratory therapy
 • Rheumatology
 • Sleep medicine
 • Speech-language pathology
 • ການແພດກິລາ (Sports medicine)
 • ໄສຍະກຳ (Surgery)
  • Bariatric surgery
  • Cardiothoracic surgery
  • Neurosurgery
  • Orthopedic surgery
  • Plastic surgery
  • Trauma surgery
  • Traumatology
 • Urology
  • Andrology
 • Veterinary medicine

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ[ດັດແກ້]

Academia (outline) Academic genealogy Curriculum Multidisciplinary approach Interdisciplinarity Transdisciplinarity Professions Classification of Instructional Programs Joint Academic Coding System List of fields of doctoral studies in the United States

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]