ລາຍຊື່ປະເທດຮຽງຕາມຈຳນວນປະຊາກອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
Countries and Dependencies by Population in 2014.svg

ປະຊາກອນ ໝາຍເຖິງ ກຸ່ມຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ. ວິຊາພູມສາດ ສຶກສາໂຄງສ້າງປະຊາກອນທັງໃນແງ່ຂອງຂະໜາດ, ອາຍຸ ແລະ ເພດ.ລວມເຖິງພາວະການຕາຍ ພຶດຕິກຳການສືບພັນ ແລະ ການເພີ່ມຂື້ນຂອງປະຊາກອນ. ປະຊາກອນຕ້ອງຖືສັນຊາດໃນລັດທີ່ຕົນຢູ່ ແຕກຕ່າງຈາກບຸກຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດລັດ ເຊັ່ນ: ຄົນທີ່ມາທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດລາວ ແລະ ຕ້ອງມີສິດທິພິເສດກວ່າປະຊາກອນທີ່ມາຈາກລັດອື່ນ ຫາກຢູ່ໃນດິນແດນຂອງລັດນັ້ນ ຕາມສາຍເລືອດ ຫຼື ຕາມສິດທິຈະໄດ້ຮັບຕາມລັດຖະທຳມະນູນ. ຄວາມໜາແໜ້ນປະຊາກອນ ແມ່ນ ຈຳນວນຄົນ ຫຼື ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕໍ່ໜ່ວຍພື້ນຖື ພື້ນທີ່ໃດມີຄວາມໜາແໜ້ນຕໍ່ປະຊາກອນສູງ ສະແດງວ່າມີຈຳນວນປະຊາກອນຫຼາຍ.