ມື້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ມື້ ແມ່ນກາບນັບເວລາ ທີ່ໂລກໝຸນຮອບຕົວເອງ ຄົບໜຶ່ງຮອບ ມື້ ມີ 24 ຊົ່ວໂມງ ມີມື້ທົງໝົດເຈັດມື້ ໃນໜຶ່ງອາທິດ