Jump to content

ມະຫາວິທະຍາໄລເສສວນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ມະຫາວິທະຍາໄລເສສວນ (simplified Chinese: 四川大学; traditional Chinese: 四川大學; pinyin: Sìchuān Dàxué, ເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ"川大") ສວນຕາ ແມ່ນນື່ງໃຫ້ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເກົ່າແກ່ຂອງຈີນ. ຕັ້ງໃນເມືອງເຊີງຕູ, ຕິດອັນດັບແປດຂອງ ມລ ຈີນໃນການຈັດອັນດັບຂອງ ມລ ໂລກໃນປີ2010

ມລເສສວນແມ່ນຂຶ້ນກັບ ກຊ ສືກສາໂດຍກົງແລະແມ່ນນື່ງໃນ 211 ແລະ 985 ໂຄງການຂອງລັດທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິດພິເສດ

ຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນການສືກສາ,ຄວາມຮູ້ຂອງບັນດາຄູອາຈານ,ຜົນງານການວິໃຈຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດ,ການເຝີກອົບໂຮມສັບພະຍາກອນມະນຸດແລະວຽກງານສຳຄັນອຶ່ນໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເສສວນແມ່ນຕິດອັນດັບເຂົ້າໃນແຖວໜ້າຂອງຈີນ. ຕິດອັນດັບ top 10ຂອງ ມ ລ ຂອງຈີນ. ສະຖາບັນການແພດຄື ຂົວຊີ ຢີ ເຊຍັ 川大学华西医学ແມ່ນເປັນນື່ງໃນສະຖາບັນທີ່ດີເດັ່ນຂອງຈີນ. ກວມເອົາ ຂະແໜງໝໍແຂ້ວ, ໃນເວລາດຽວກັນສະຖາບັນວິຊາອື່ນໆເຊັ່ນ ພາສາວັນນະຄະດີຈີນ, ຄະນິດສາດ,ວິທະຍາສາດວັດຖຸອຸປະກອນແລະການກ່ສ້າງ,ຊິວະການແພດແລະອື່ນໆຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງຈີນ. ມລ ເສສວນມີຫ້າສະຖາບັນເຊິ່ງຈັດເຂົ້າໃນສະຖາບັນສຳຄັນຂອງຈີນລະດັບນື່ງແລະມີ 43 ສະຖາບັນຈັດເຂົ້າໃນ ສຖບ ສຳຄັນປະເພດສອງ.