ຟຣີແລນເຊີຣ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຟຣີແລນເຊີຣ ຫລືກຳມະກອນເຮັດວຽກອິດສະຫລະ (freelance worker) ເວົ້າຕາມພາສາບ້ານເຮົາ ຟຣີແລນເຊີຣແມ່ນຜູ້ເຮັດວຽກອິດສະຫລະທີ່ບໍ່ມີເງີນເດືອນຄົງທີ່ແລະເຮັດວຽກໃຫ້ຫລາຍໆນາຍຈ້າງແລ້ວແຕ່ໃຜຈ້າງ. ຟຣີແລນເຊີເປັນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປສຳລັບຄົນຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກອິດສະຫລະຫລືself-employed ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສັນຍາການເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງທີ່ມີໄລ່ຍະຍາວນານ.