ພູມີສາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ຂ່າວດີຂ່າວໃໝ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກອ່ນ ພາກວິຊາພູມີສາດ ພາກວິຊາພູມີສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກຽມຈະເປີດເຝຶກອົບຮົມສອນພື້ນຖານການຮຽນຮູ້ ຣີໂມດເຊນຊິງ RS ດວ້ຍໂປຣແກຣມ ERDAS IMAGINE 8.7 ທ່ານໃດສົນໃຈຢາກຮຽນຮູ້ໂປຣແກຣມ ຣີໂມດເຊນຊິງ ກະລຸນາພົວພັນ ໜາຍເລກໂທ 020 7825093 ໂປຣແກຣມຣີໂມດເຊນຊິງດວ້ຍ ERDAS IMAGINE ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ຈັດການດ້ານຣີໂມດເຊນຊິງທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ

ຫຼັກສູດທີ່ຕຽມໄວ້ມີດັ່ງນີ້

ບົດທີ່ ໑ ສະຖານະພາບທົ່ວໄປຂອງໂປຣແກຣມ ERDAS IMAGINE

ບົດທີ່ ໒ ການທຳງານເທິງວິວເວີ Viewer

ບົດທີ່ ໓ ການນຳເຂົ້າແລະສົ່ງອອກຂໍ້ມູນ

ບົດທີ ໔ ການກະກຽມຂໍ້ມູນກອ່ນການປະມວນຜົນ

ບົດທີ ໕ ການແປຂໍ້ມູນພາບ

ບົດທີ ໖ ການຈຳແນກພາບ

ບົດທີ ໗ ຟັງຊັນເວັກເຕີ

ບົດທີ ໘ ການຈັດການພາບເຣດາ

ບົດທີ ໙ ການປັບແກ້ພາບອໍໂຖ

ຍົດທີ ໑໐ ການຈຳແນກ Subpixel Classifier

ບົດທີ ໑໑ ການທຳ VirtualGIS

ບົດທີ ໑໒ ການທຳ Spatial Modeler

ບົດທີ ໑໓ ການທຳ Image Commands

ບົດທີ ໑໔ ການທຳ Batch Processing

ບົດມີ ໑໕ ການທຳ Image Catalog

ບົດທີ ໑໖ ການປະກອບແຜນທີ່ Map Composer