Jump to content

ເຄື່ອງໝາຍວັກ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
| ໃຊ້ໝາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມເວົ້າກ່ອນນີ້ຕ້ອງເວົ້າອີກເທື່ອນຶ່ງ.
|}
==ອ້າງອີງ==
 
* ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.
[[ໝວດ:ເຄື່ອງໝາຍວັກ]]
4,328

edits