Jump to content

ພາສາສະວາຮີລີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ພາສາສະວາຮີລີ (ຫຼື ຄິສະວາຮີລີ) ແມ່ນພາສາແບນທູພາສາໜຶ່ງທີ່ເວົ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອາຟະລິກາຕະເວັນອອກ. ແມ່ນພາສາແມ່ຂອງ ຄົນສະວາຮີລີ ຜູ້ກິນຢູ່ໃນແຖບຊາຍຝັ່ງຂອງອາຟະລິກາຕະເວັນອອກຫວ່າງປະເທດໂຊມາເລຍຕອນໃຕ້ ແລະ ປະເທດໂມແຊມບິກຕອນເໜືອ. ມີຄົນເວົ້າເປັນພາສາແມ່ປະມານ 5 ລ້ານຄົນ ແລະ ຄົນເວົ້າເປັນພາສາທີ່ສອງປະມານ 30-50 ລ້ານຄົນ. ພາສານີ້ແມ່ນພາສາທີ່ໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໃນອາຟະລິກາຕະເວັນອອກແລະພື້ນທີ່ຮອບໆ.