ພາສາລັດຖະການ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ພາສາທາງການ ຫຼື ພາສາລັດຖະການ (ຄຳເຄົ້າ: ພາສາທາງກາຣ ຫຼື ພາສາຣາຊກາຣ) ແມ່ນພາສາທີ່ມີກຳນົດໃຫ້ເປັນພາສາຫຼັກໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເຂດແດນທີ່ຕິດຕໍ່ກັນກັບປະເທດນັ້ນ ບາງຄັ້ງພາສາທ້ອງຖິ່ນຖືກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເປັນພາສາທາງການ ເພາະມີການໃຊ້ຕິດຕໍ່ກັບທາງສ່ວນການປົກຄອງຂອງທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດສ່ວນຫຼາຍມີພາສາທາງການ 1 ພາສາ ບາງປະເທດມີພາສາທາງການ 2 ພາສາຂື້ນໄປເຊັ່ນ: ການາດາ,ສິງກະໂປ... ຂະຄະດຽວກັນບາງປະເທດບໍ່ມີພາສາທາງການເຊັ່ນ: ສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ສະວີເດນ... ພາສາທາງການບາງປະເທດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອານານິຄົມ ເຊັ່ນ: ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຝຣັ່ງ ຖືກໃຊ້ເປັນພາສາທາງການ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນພາສາທີ່ມີການໃຊ້ເປັນຫຼັກໃນປະເທດນັ້ນໆ. ໃນປະເທດໄອແລນ ພາສາໄອແລນ(ໄອລິຊ) ເປັນພາສາທາງການ ແລະ ເປັນພາສາປະຈຳຊາດຂອງປະເທດ ແຕ່ມີຜູ້ໃຊ້ພາສາໄອແລນ ໜ້ອຍກວ່າ 1 ໃນ 3 ຂອງປະຊາກອນປະເທດ ຂະນະທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ໃຊ້ພາສາ ອັງກິດເປັນຫຼັກ. ສຳລັບປະເທດລາວນັ້ນໄດ້ໃຊ້ພາສາລາວເປັນພາສາທາງການ ໂດຍບໍ່ໄດ້ກຳນົດ ເອົາສຳນຽງໃດເປັນສຳນຽງກາງ ແຕ່ປະຊາຊົນກໍ່ສາມາດ ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນໂດຍໃຊ້ສຳນຽງ ທັງ ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ໄດ້ ຢ່າງບໍ່ມີບັນຫາ.