Jump to content

ພາສານາວາເທິນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ພາສານາວາເທິນ (ອອກສຽງໃນພາສານາວາເທິນ: [ˈnaːwatɬ], ໂດຍເນ້ນສຽງພະຍາງທີ່ໜຶ່ງ) ແມ່ນພາສາໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມພາສານາວາຂອງຕະກູນພາສາຢູໂທ-ແອສະເທັກ. ເວົ້າໂດຍປະມານ 1.5 ລ້ານຄົນ ອັນຜູ້ເປັນຄົນນາວາ ຜູ້ເວົ້າໂດຍຫຼາຍກິນຢູ່ໃນປະເທດແມັກຊິໂກຕອນກາງ. ພາສານາວາທັງໝົດແມ່ນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທະວີບອາເມລິກາກາງ.