Jump to content

ພັກ ຈອງ-ຮີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ພັກ ຈົອງ-ຮີ

ທ່ານ ພັກ ຈອງ-ຮີ (박정희, Bak Jeonghui) ຫຼື ປັກຈຸງຮີ ແມ່ນປະທານາທິບດີທ່ານທີ່ 3 ແຫ່ງປະເທດເກາຫຼີໃຕ້ ດຳລົງຕຳແໜ່ງຕັ້ງແຕ່ປີ ຄ.ສ. 1960 ຮອດປີ 1979 ຢ້ອນຖຶກລອບສັງຫານ[1] ທ່ານແມ່ນຜູ້ນຳຜະເດັດການຂອງເກາຫຼີໃຕ້ແຕ່ກັເຮັດໃຫ້ເກາຫຼີໃຕ້ແມ່ນປະເທດທີ່ມີຄວາມຈະເລິນແມ່ນຢ່າງຫຼາຍ ເພິ່ນນຳພາປະເທດເກາຫຼີໃຕ້ສູ່ປະເທດແຫ່ງອຸດສາຫະກັມແລະການສ່ງອອກ[2][3]

ອ້າງອິງ

[ດັດແກ້]
  1. BBC News' "On this day"
  2. Developmental Dictatorship and the Park Chung-hee Era (Homa & Sekey, 2006)
  3. Time Asia: Asians of the Century Archived 2010-09-19 at the Wayback Machine, August 1999, retrieved on April 20, 2010