ພະລັງງານຂັ້ນຕົ້ນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ພະລັງງານຂັ້ນຕົ້ນໂດຍສັງເຂບ (Primary Energy Outlook)
ພະລັງງານຂັ້ນຕົ້ນໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2010 (World Total Primary Energy 2010)
Fractions of primary energy world wide in order to generate electricity

ພະລັງງານຂັ້ນຕົ້ນ ແມ່ນ ຮູບແບບພະລັງງານພົບເຫັນໄດ້ໃນທຳມະຊາດ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການປ່ຽນຮູບເທື່ອ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ພະລັງງານບັນຈຸ ໃນ ນຳ້ມັນດິບ ເປັນຕົ້ນ.

ພະລັງງານຂັ້ນຕົ້ນ ລວມມີທັງ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພະລັງງານບໍ່ທົດແທນ. ໃນ ພະລັງງານສາດ, ພະລັງງານຂັ້ນຕົ້ນ ແມ່ນ ແຫຼ່ງພະລັງງານ ທີ່ ເປັນວັດຖຸດົບເພື່ອຜະລິດໃຫ້ເປັນ ຕົວນຳສົ່ງພະລັງງານ (EC) ທີ່ມະນຸດຊາດສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ໃນສັງຄົມ.[1]

ຕົວຢ່າງ ພະລັງງານຂັ້ນຕົ້ນ[ດັດແກ້]

ແຫຼ່ງພະລັງງານຂັ້ນຕົ້ນ ປ່ຽນຮູບເປັນ
into
ຕົວນຳສົ່ງພະລັງງານ (ຫຼັກ) ໃນ ລະບົບພະລັງງານ
Non-renewable
sources
[2]
ເຊື້ອໄຟຊາກດຶກດຳບັນ ນຳ້ມັນດິບ ນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟ ນ້ຳມັນກັ່ນ
ຖ່ານຫີນ ຫຼື ແກ້ສທຳມະຊາດ ເອັນທານປີ, ແຮງງານກົນຈັກ ຫຼືຶ ໄຟຟ້າ ໂຮງງານພະລັງງານໄຟຟ້າເຊື້ອໄຟຊາກດຶກດຳບັນ
ເຊື້ອໄຟແຮ່ທາດ ອູຣານທຳມະຊາດ[3] ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນິວເຄຼຍ (thermonuclear fission)
ພະລັງງານທົດແທນ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງ
ເອັນທານປີ ເສົາໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ, Solar furnace
ພະລັງງານລົມ ແຮງງານກົນຈັກ ຫຼື ໄຟຟ້າ ຟາມລົມ
ນ້ຳຕົກ ແລະ ນ້ຳໄຫຼ, tidal energy[4] ແຮງງານກົນຈັກ ຫຼື ໄຟຟ້າ ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ, ຟາມຄື້ນ, Tidal power station
ແຫຼ່ງ ຊີວະພາບ ເອັນທານປີ ຫຼື ໄຟຟ້າ ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານ ຊີວະພາບ
ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທໍລະນີ ເອັນທານປີ ຫຼື ໄຟຟ້າ ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທໍລະນີ


ການປ່ຽນຮູບເປັນ ຕົວຂົນສົ່ງພະລັງງານ (ຫຼື ພະລັງງານຂັ້ນສອງ)[ດັດແກ້]

ແຫຼ່ງພະລັງງານຂັ້ນຕົ້ນ ຖືກຫັນປ່ຽນໃຫ້ເປັນ ຕົວຂົນສົ່ງພະລັງງານ.

ພະລັງງານຂັ້ນຕົ້ນ ຖືກຫັນປ່ຽນໃຫ້ເປັນ ຮູບແບບພະລັງງານທີ່ນຳໃຊ້ແບບສະດວກກວ່າໃນສັງຄົມມະນຸດ ເຊັ່ນ ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ເຊື້ອໄຟກັ່ນ, ຫຼື ເຊື້ອໄຟປະສົມ ເຊັ່ນ ເຊື້ອໄຟຮີໂດຼແຊນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເອີ້ນກັນວ່າ ຕົວນຳສົ່ງພະລັງງານ ໃນວິຊາ ພະລັງງານສາດ.

ເບິ່ງເພີ່ມ[ດັດແກ້]

ເອກະສານອ້າງອີງ[ດັດແກ້]

  1. Giampietro, Mario; Mayumi, Kozo (2009). The Biofuel Delusion: The Fallacy of Large Scale Agro-Biofuels Production. Earthscan, Taylor & Francis group. p. 336. ISBN 978-1844076819.
  2. At the scale of earth sciences, all primary energy sources can be considered as renewable. The non-renewable essence of resources (PES) is due to a the scale of needs within human society. In certain situations, the use of resources by human society is performed at a much higher rate than the minimum rate at which it can be geophysically renewed. This is the rational behind the differentiation between non-renewable primary energy sources (oil, coal, gas, uranium) and renewable primary energy sources (wind, solar, hydro).
  3. Some nuclear fuels, such as plutonium or depleted uranium, are also used in nuclear fission power plants. However, they cannot be considered as primary energy sources as they cannot be found in nature in any quantity. Indeed, there must be a consumption of natural uranium (primary energy source) in order to make these other nuclear fuels available.
  4. "Energy and the Natural Environment" Archived 2008-10-24 at the Wayback Machine by David A. Dobson, Ph.D., Welty Environmental Center Feature Article, accessed July 9, 2009
  • Kydes, Andy (Lead Author); Cutler J. Cleveland (Topic Editor). 2007. "Primary energy." In: Encyclopedia of Earth. Eds. Cutler J. Cleveland (Washington, D.C.: Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment). [First published in the Encyclopedia of Earth June 1, 2006; Last revised August 14, 2007; Retrieved November 15, 2007.

ລິ້ງພາຍນອກ[ດັດແກ້]

ແມ່ແບບ:Footer energy