ພະຍາດໄລມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເຊື້ອພະຍາດໄລມ Lyme borreliosis) ເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ເຊິ່ງເກີດຈາກແບດເທີເລຍຢ່າງໜອ້ຍສາມຊະນິດເຊິ່ງເປັນຂອງ genus Borrelia [3] Borrelia burgdorferi sensu stricto ເຊິ່ງເປັນຕົວສຳຄັນໃນການນຳເຊື້ອ້ພະຍາດນີ້ໃນອາເມຣິກາເໜືອ,ແລະ[3] Borrelia burgdorferi sensu stricto ຍັງເປັນໂຕຊັກນຳພະຍາດສຳຄັນໃນຢູໂຫຼບ ພະຍາດນີ້ໄດ້ຕັ້ງຊື່ຫລັງຊື່ເມືອງ Lyme ແລະ Old Lyme, Connecticut ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາເຊິ່ງມີຫລາຍຜູ້ຕິດເຊື້ອກວດພົບໃນປີ1975 .ເຖິງແມ້ວ່າມັນເປັນຕົວພະຍາດກໍໃຫ້ເກີດໂລກ a tick-borne diseaseເມື່ອກັບໄປໃນປີ78 ສາຍເຫດພະຍາດທີ່ແທ້ຈິງຍັງເປັນປິດສະໜາຈົນເຖິງປີ 1981 ເມື່ອ B. burgdorferi ໄດ້ຖືກຢືນຢັນໂດຍ Willy Burgdorfer.