ພນ ນບວຶໄຊ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ພນ ນບວຶໄຊ ຊື່ອເດຶມ ຊະຫຼອງຣັດ ນບວຶໄຊ (ເກຶດ 29 ມິຖຸນາ 1986) ເປນນັກຣ້ອງຊາວໄທ