ຜູ້ໃຊ້:ReyBrujo/Dumps

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Dumps

April 29, 2007[ດັດແກ້]

External link dumps[ດັດແກ້]

Dump table Hits
Articles with more than 1 external links 84
SELECT COUNT(el_from) AS total, el_from, page_title
FROM externallinks, page
WHERE externallinks.el_from = page_id AND page_is_redirect = 0 AND page_namespace = 0
GROUP BY el_from
ORDER BY total DESC;

External link ranking[ດັດແກ້]

Dump table Hits
Sites linked more than 1 times 47
SELECT COUNT(el_to) AS total, SUBSTRING_INDEX(el_to, '/', 3) AS search
FROM externallinks, page
WHERE page_id = el_from AND page_namespace = 0
GROUP BY search
ORDER BY total DESC;

Additional information[ດັດແກ້]

Some more information about this dump:

  • 187 articles that are in the main space and not redirects
  • 204 articles and redirects in the main space
  • 920 pages in all namespaces
  • 26 redirects in all namespaces
  • 2480 external links in every namespace
  • 120 external links in the main space

Very probable spambot pages[ດັດແກ້]

If index.php is found in a page title, it is very likely the article talk page has been created by a spambot. These pages should be deleted and protected if possible.

Article ID Article
2779 MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/w/index.php
2303 MediaWiki talk:Ipb already blocked/wiki/MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/w/index.php
2306 MediaWiki talk:Ipb already blocked/wiki/MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/w/w/index.php

Possible spambot pages[ດັດແກ້]

Possible pages created by spambots ending with /.

Article ID Article
794 Wikipedia:Broken/
SELECT page_id, page_title, page_namespace
FROM page
WHERE page_title LIKE '%index.php%' OR page_title LIKE '%/wiki/%' OR page_title LIKE '%/w/%' OR page_title LIKE '%/';
Archive

Dump analysis archive[ດັດແກ້]

This is the archive of dump analysis.

commons:User:ReyBrujo/Dumps ak:User:ReyBrujo/Dumps