ປ່າໄມ້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ປ່າໄມ້ ກໍໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ມາເຖິງປະຈຸບັນ ມີເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ ທັງຫມົດ 167.000 ກວ່າເຮັກຕາ. ການມອບດິນ-ມອບປ່າ ໃຫ້ປະຊາຊົນຄຸ້ມຄອງ ໄດ້ສຳເລັດ ໄປແລ້ວ ໃນຂອບເຂດ 6.510 ບ້ານ, ມີເນື້ອທີ່ຜະລິດກະສິກຳ 1.920.150 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປ່າ ໄມ້ 3.640.117 ເຮັກຕາ. ມາຮອດປີ 2005 ໄດ້ມີການຢຸດຕິການຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່ໂດຍພື້ນຖານ. ພ້ອມນັ້ນກໍໄດ້ມີີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນປ່າໄມ້ຄືນໃຫມ່ໄດ້ທັງຫມົດ 10.611.416 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນມີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 20 ແຫ່ງ, ມີເນື້ອທີ່ 3.156.100 ເຮັກຕາ, ກວມເອົາ 25% ຂອງ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ມີຢູ່ປະຈຸບັນ,ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ 118 ແຫ່ງ, ມີເນື້ອທີ່ 2.906.580 ເຮັກຕາ, ປ່າປ້ອງກັນ 494 ແຫ່ງ ມີເນື້ອທີ່ 2.164.485 ເຮັກຕາ, ປ່າຜະລິດ 456 ແຫ່ງ ມີເນື້ອທີ່ 2.348.631 ເຮັກຕາ, ປ່າຟື້ນຟູ 164 ແຫ່ງ, ມີເນື້ອທີ່ 181.920 ເຮັກຕາ.

ນອກຈາກ​ນີ້​ແລ້ວ ກະຊວງ​ກະສິກຳ​ປ່າ​ໄມ້ ຍັງ​ໄດ້​ຍາດ​ແຍ່ງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ລ້າ ​ແລະ ກູ້​ຢືມ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ຂະ​ແຫນງ​ການ​ຂອງ​ຕົນ ຊຶ່ງ​ປະຈຸ​ບັນ​ມີ​ທັງ​ຫມົດ 73 ໂຄງການ, ​ໃນ​ນັ້ນມີ​ໂຄງການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ລ້າ 63 ໂຄງການ ມູນ​ຄ່າ 111.000.000 ​​ກວ່າໂດ​ລາ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ກູ້​ຢືມ 10 ໂຄງການ ມູນ​ຄ່າ 108.000.000 ກວ່າ​ໂດ​ລາ