ປ່າເລົ່າ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ປ່າເລົ່າ ແມ່ນປ່າທີ່ຜັນແປມາຈາກ ປ່າທີ່ຖືກໄຟລາມເຜົາຫຼາຍເທື່ອ, ແຕ່ມີລັກສະນະຂອງໄຮ່ຮົກເຮື້ອ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ກໍເລົາ, ຕົ້ນຫຍ້າຂີວ, ຫຍ້າໝາດ, ຕົ້ນໜາມຫັນ...ເຊິ່ງເປັນພືດປະເພດທົນທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ