ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດດົງພູວຽງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໄດ້ປະກາດເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແຕ່ປີ 1995 ເປັນປ່າທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍຊະນິດເກີດຂຶ້ນປົນກັນ ມີໄມ້ລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຕ່ຳ, ມີທັງຫຍ້າໃບຂຽວ, ພືດຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ເປັນບ່ອນພັກອາໃສຂອງສັດປ່າຊະນິດຕ່າງໆ, ໃນປ່າແຫ່ງນີ້ຈະມີໃບຂຽວຕະຫຼອດປີ, ເປັນເຂດຫວງຫ້າມ ແລະ ເປັນເຂດອະນຸລັກວັດປ່ານາໆຊະນິດ, ມີທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ງົດງາມ, ມີເນື້ອທີ່ປ່າທັງໝົດ 197,000 ເຮັກຕາ.