ບໍລິຫານ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ແມ່ນ ການຈັກການ ທີ່ເປັນລະບົບລະບຽບ ມີການວາງແຜນໃນການດຳເນີນງານ ສາມາດດຳເນີນໄປຢ່າງສະດວກສະບາຍ ຖ້າຫາກມີການບໍລິຫານທີ່ດີ