ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາເອກະຊົນຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ ປ ປ ລາວ ເຊິ່ງໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ການສຶກສາວິໄຈ, ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ


ເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດ