Jump to content

ບຸນອຸ້ມ ນະຈຳປາສັກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ບຸນອຸ້ມ
ເສຍຊີວິດ17 ມນ 1980 (ອາຍຸໄດ້ 68) Boulogne-Billancourt, France
ສັນຊາດລາວ
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຈາກເຄີຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກລາວ ແຕ່ປີ 1949-50 ແລະ 1960 ຫາ 1962.
ບິດາມາຣດາ


ສຸສານທີ່ Trivaux ໃນເມືອງ Meudon ປະເທດຝຣັ່ງ

ເຈົ້າຊາຍ ບຸນອຸ້ມ (ຍັງຮຽກວ່າ Prince Boun Oum Na Champassak ; Lao ບຸນອຸ້ມ ນະຈຳປາສັກ ; ; Thai  ; RTGS : ບຸນອູ້ມ ນາຈໍາປາສັກ ; 2 ທັນວາ 1912 – 17 ມີນາ 1980) ເປັນພຣະບຸດຂອງກະສັດລັດສະດານີ, ທັງເປັນເຈົ້າຊາຍສືບທອດຂອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ທັງເຄີຍເປັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງລາຊະອານາຈັກລາວ ແຕ່ເດືອນມີນາ 1949 ຫາ ເດືອນກຸມພາ 1950 ແລະ ອີກເທື່ອໜຶ່ງຈາກເດືອນທັນວາ 1960 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 1962.

[1]

  1. ແປຈາກສະບັບພາສາອັງກິດ