Jump to content

ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ປໍ້ານໍາມັນ

ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ (Gasoline) ຫຼື ແອັດຊັງ (Essence) ແມ່ນສານທີ່ກັນຕອງມາຈາກນໍ້າມັນດິບ ແລະ ປະສົມກັບທາດຊ່ວຍເຜົາໃຫມ້, ໃຊ້ເປັນພະລັງງານໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງຈັກ.