Jump to content

ນິວ7ວັນເດີອອຟເດິເວີລ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
   *7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງໂລກ ຍຸກໃຫມ່, ຈັດທຳຂຶ້ນໂດຍ The New Open World Corporation (NOWC)ແລະຜົນສະຫລຸບໄດ້ປະກາດໃນວິນທີ7 / ພ,ສ2550 -

1,ສິເຊັນ ອິດສຮາ (Chichen Itza)

**(Yucatán, Mexico)

2,ຮຼບປັ້ນພະເຍຊູ ຄຮິສ (Christ the Redeemer)

    • (Rio de Janeiro, Brazil)

3,ກຳແພງເມືອງຈີນ (Great Wall of China)

 (people's Republic of China)

4,ມາຊູປິກຊູ (Machu Picchu)

**(Cuzco Region, Peru) 

5,ເປຕລາ (Petra)

**(Ma'an Governorate, Jordan)

6,ໂຄລອສເຊືຍມ (Colosseum)

    • (Rome, Italy)

7,ທັສມາຮັດ (Taj Mahal)

**(Agra, India)