ນິລັນ ບຸນຍົະລັດພັນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ນິລັນ ບຸນຍົະລັດພັນ ແມ່ນນັກພົາກກາຕູນຊາຍທີ່ມີຊຶໍ່ສຽງຂົອງປະເທດໄທ ມີຊຶ່ສຽງຈາກການພົາກກາຕູນແລະຊີລີ່ເກາຫຼົີໃຕ້ຫຼາຍເລືໍ່ງ ແຕ່ທີ່ເດ່ນຊັດ ຄືການພົາກກາຕູນໂດລາເອມອນ ແລະຍອດນັກສືບຈິ໋ວໂຄນັນ