Jump to content

ນິທານເດັກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ດົນນານມາແລ້ວ ມີໝູ່ບ້ານຮ້າງຢູ່ກາງປ່າດົງຕຶບໜາ ມີຝູງນົກກາ ພ້ອມດ້ວຍສັດປ່ານາໆຊະນິດ ອາໃສຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນ, ທ່າມກາງສີ່ງທີອັນຕະລາຍ ແລະ ຢ້ານກົວດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຍັງມີພາມນ້ອຍຜູ້ໄຮ້ດຽງສາອາໃສຢູ່ ..... ຖ້າຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປວ່າ ພາມນ້ອຍຢູ່ຄົນດຽວ ຫລືວ່າ.....