ນັກທຸລະກິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ນັກທຸລະກິດ (ຄຳເຄົ້າ: ນັກທຸຣກິຈ) ແມ່ນ ບຸກຄົນ ໃດໜຶ່ງ ທີມີການດຳເນີນງານ ເຊີ່ງການດຳເນີນງານນັ້ນ ຕ້ອງມີເງີນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ດຳເນີນງານ ມີລາຍໄດ້ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ຜູ້ທີມີເງີນ ແລ້ວ ເອົາເງີນຈຳນວນນັ້ນໄປລົງທຶນ ໃນທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ ນັກທຸລະກິດ