ທຸງອາຊຽນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເປັນທຸງທີ່ມີຕົ້ນແບບມາຈາກທຸງປະຈຳອານາຈັກມັດຊປາຫິດໃນຄຮິດສະວັດທີ 13ລັກສະນະເປັນທຸງສີ່ຫຼ່ລຽມຜືນຜ້າກ້ວາງ 2 ສ່ວນ ຍາວ 3ສວ່ນຝືນທຸງແບ່ງເປັນ ສອງສ່ວນຕາມແນວນອນ ສີແດງ ໝາຍເຖິງຄວາມກ້າຫານແລະເສລີພາບ ສີຂາວ ໝາຍເຖິງຄວາມບໍລິສຸດຍຸດຕິທຳ �