ທືນສັບພະຍາກອນມະນຸດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ທຶນສັບພະຍາກອນມະນຸດ ແມ່ນ ການໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາພັດທະນາສັບພະຍາກອນມະນຸດ ການສືກສາ,ເຝິກອົບໂຮມແລະອື່ນໆຂອງການລົງທຶນທີ່ກໍໃຫ້ເກີດທືນ.