ທຊລ.1

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ກະລຸນາຊວ່ຍບອກການນຳໃຊ້ເບິ່ງໂທລະພາບໃນ ລະບົບ3G ດ້ວຍ LTC ຊະດອກຕໍ່ການຕິດຕາມຂ່າວສານຢູ່ໃນລາວ