ຖ້ຳເກົ່າເຫຼົ້າ ວຽງພູຄາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຖ້ຳເກົາເລົາ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູລັນ ເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງຫລງນ້ຳທາ ເຊີ່ງຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນທາງເລກທີ່ 13 ເໜືອແຕ່ນ້ຳທາຫາບໍ່ແກ