ຖະຫນົນສີເມືອງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ໃນອະດີດຖະຫນົນເສັ້ນນີ້ຖືເປັນຖະຫນົນສາຍເສດຖະກິດ ເພາະເປັນຖະຫນົນທີ່ມີຮ້ານຄ້າຕັ້ງຢູ່ຕະຫລອດສາຍ ປະຈຸບັນຮ້ານຄ້າເກົ່າແກ່ເຫລົ່ານັ້ນຍັງຄົງສະພາບ ຕົວຕຶກ ແລະ ອາຄານດັ້ງເດີມສະໄຫມຍຸກອານານິຄົມໄວ້ ແຕ່ບາງສ່ວນອາດຖືກປັບປ່ຽນເປັນໂຮງແຮມ, ຮ້ານຄ້າ, ຮ້ານອາຫານທີ່ທັນສະໄຫມຂຶ້ນຕະຫລອດຈົນອາຄານບ້ານເຮືອນສ້າງ ຂຶ້ນສະຫລັບກັນ ແຕ່ກໍຖືກກົມກືນ ແລະ ເປັນຮູບແບບສະເພາະທີ່ຫາເບິ່ງໄດ້ສະເພາະຖະຫນົນເສັ້ນນີ້ເທົ່ານັ້ນ.