ຕົ້ນກ້າ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ຕົ້ນກ້າແມ່ນຕົ້ນເຂົ້າອອ່ນທີ່ໄດ້ອາຍຸໃນການປູກ.ຫລັງຈາກຫວ່ານເມັດເຂົ້າປູກແລ້ວຕົ້ນເຂົ້າທີ່ປົ່ງຂື້ນແມ່ນຕົ້ນກ້າ. ຕົ້ນກ້າໃຊ້ສຳລັບດຳນາ.