ຕຳລາໄຕມຸມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຕຳລາໄຕມຸມ(ພາສາອັງກິດ:trigonometric function)ແມ່ນ ບັນດາຕຳລາຄະນິດສາດ ທີ່ເກີດມາຈາກ ທິດສະດີຮູບສາມແຈ.

ຄວາມສຳພັນພື້ນຖານ
  • sin(α + β) = sin α cos β + cos α sin β.
  • sin(α − β) = sin α cos β − cos α sin β.
  • cos(α + β) = cos α cos β − sin α sin β.
  • cos(α − β) = cos α cos β + sin α sin β.
  • sin 2α = 2 sin α cos α.
  • cos 2α = cos2 α − sin2 α = 2 cos2 α − 1 = 1 − 2 sin2 α.
  • sin 3α = −4sin3 α + 3sin α.
  • cos 3α = 4cos3 α − 3cos α.
ແຕ່
exp(ix) = cos x + i sin x
exp(−ix) = cos xi sin x