Jump to content

ຕະຫຼາດສິງກະໂປ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຕະຫຼາດສິງກະໂປ ຫຼື ຕະຫຼາດ ສະຫວັນໄຊ ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ ກົງກັນຂ້າມກັບສະຖານີວິທະຍຸກະຈ່າຍສຽງສະຫວັນນະເຂດປະມານ 0,5 ກິໂລແມັດ ເປີດເວລາ 05:00-18:00 ໂມງ. ເປັນຕະຫຼາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງແຂວງເປັນແຫຼ່ງການຄ້າທີ່ສຳຄັນຂອງຊາວບ້ານບ່ອນນີ້, ສາເຫດທີ່ຊາວບ້ານເອີ້ນວ່າ "ຕະຫຼາດສິງກະໂປ" ເຄີຍໄດ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍ່ສ້າງແທນຕະ ຫຼາດເກົ່າໃນຕົວເມືອງ, ມີເຄື່ອງນາໆຊະນິດໃຫ້ເລືອກຊື້ທັງເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບຫຼາກຫຼາຍ. ຖ້າເປັນເທດສະການຈະມີຕະຫຼາດນັດຂາຍເຄື່ອງຈາກປະເທດ ໄທ, ຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ລາວ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນສະຖານີໂດຍສານຂອງສະຫວັນນະເຂດ, ມີອາຫານສົດ, ອາຫານທ້ອງຖິ່ນ, ຂະໜົມທ້ອງຖິ່ນ, ໝາມໄມ້ ແລະ ອາຫານສຳເລັດຮູບ, ມີເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງມືກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອນແຕ່ງລົດ, ຢາເສັ້ນ, ເສື້ອຜ້າ, ຄຳຮູບປະພັນໃຫ້ເລືອກຊື້ຫຼວງຫຼາຍ.