Jump to content

ດາວສຸກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ດາວສຸກ ຫຼື ດາວຄຳ (ສັນຍາລັກ: ♀) ແມ່ນດາວເຄາະທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກດວງອາທິດເປັນລຳດັບທີ 2 ຊື່ລາແຕັງຂອງດາວສຸກ (Venus) ມາຈາກເທພີແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງໂລມັງ. ດາວສຸກແມ່ນດາວເຄາະຫີນ ມີຂະໜາດໃກ້ຄຽງກັບໂລກ.

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]