ຍຸກແສງສະຫວ່າງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ແສງສະຫວ່າງ ຄືຄວາມສ່ອງໃສແຈ່ມແຈ້ງຂອງສິ່ງວັດຖຸ ທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ຄົນເຮົາເຫັນໄດ້ສິ່ງວັດຖຸຕ່າງໆ ໃນໂລກວັດຖຸແຫ່ງນີ້ ຢ່າງຈະແຈ້ງ