ຊີວະປະຫວັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ຊີວະປະຫວັດ[ແກ້ໄຂ]

ແມ່ນແບບຟອມທີບັນທືປະຫວັດສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນໃດຫນື່ງ.ໂດຍແບບຟອມຂອງຊີວະປະຫວັດແມ່ນມີຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ການຂຽນຊີວະປະຫວັດຂອງແຕ່ຮູບແບບນັ້ນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຂື້ນກັບແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງຈະກຳນົດ.

ຊີວະປະຫວັດແຕ່ລະຊະນິດ[ແກ້ໄຂ]
  • ຊີວະປະຫວັດນັກຮຽນ
  • ຊີວະປະຫວັດພະນັກງານພະນັກງານເອກະຊົນ
  • ຊີວະປະຫວັດພະນັກງານລັດ

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວກໍ່ຍັງມີຊີວະປະຫວັດອື່ນໆອີກ.