ຊີວະປະຫວັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ຊີວະປະຫວັດ[ແກ້ໄຂ]

ແມ່ນແບບຟອມທີບັນທືປະຫວັດສວ່ນຕົວຂອງບຸກຄົນໃດຫນື່ງ.ໂດຍແບບຟອມຂອງຊີວະປະຫວັດແມ່ນມີຫລາຍຮູບແບບ ແລະການຂຽນຊີວະປະຫວັດຂອງແຕ່ຮູບແບບນັ້ນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຂື້ນກັບແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງຈະກຳນົດ.

ຊີວະປະຫວັດແຕ່ລະສະນິດ[ແກ້ໄຂ]
  • ຊີວະປະຫວັດນັກຮຽນ
  • ຊີວະປະຫວັດພະນັກງານພະນັກງານເອກະຊົນ
  • ຊີວະປະຫວັດພະນັກງານລັດ

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວກໍ່ຍັງມີຊີວະປະຫວັດອື່ນໆອີກ.