ຊີວະປະຫວັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຊີວະປະຫວັດ[ດັດແກ້]

ແມ່ນແບບຟອມທີບັນທືປະຫວັດສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນໃດຫນື່ງ.ໂດຍແບບຟອມຂອງຊີວະປະຫວັດແມ່ນມີຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ການຂຽນຊີວະປະຫວັດຂອງແຕ່ຮູບແບບນັ້ນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຂື້ນກັບແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງຈະກຳນົດ.

ຊີວະປະຫວັດແຕ່ລະຊະນິດ[ດັດແກ້]
  • ຊີວະປະຫວັດນັກຮຽນ
  • ຊີວະປະຫວັດພະນັກງານພະນັກງານເອກະຊົນ
  • ຊີວະປະຫວັດພະນັກງານລັດ

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວກໍ່ຍັງມີຊີວະປະຫວັດອື່ນໆອີກ.