ຊີພີຢູ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຊີພີຢູ(CPU,ພາສາອັງກິດ:Central Processing Unit)ແມ່ນຮາດແວພາຍໃນລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດການສອນຂອງຄອມພິວເຕີໂປແກມດ້ວຍເຮັດວິຊາເລກພື້ນຖານ, ມີເຫດຜົນ, ແລະ input/output ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ.

Intel 80486DX2 bottom.jpg