ຊີພີຢູ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ຊີພີຢູ(CPU,ພາສາອັງກິດ:Central Processing Unit)ແມ່ນຮາດແວພາຍໃນລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ປະມວນຜົນຕາມຄຳສັ່ງຈາກຊອຟແວ ເວົ້າໄດ້ວ່າຊີພີຢູເປັນສະໝອງຂອງຄອມພິວເຕີ ເຮັດໜ້າທີ່ຄຳນວນ ຈາກຄຳສັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ເຊັ່ນ ການຄິດໄລ່ທາງຄະນິດສາດ ໆລໆ

ການເຮັດວຽກຂອງຊີພີຢູແມ່ນໃຊ້ຫຼັກການຮັບຄຳສັ່ງຈາກຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ອ່ານຄຳສັ່ງຈາກໜ່ວຍຄວາມຈຳ ແລ້ວແປຄວາມໝາຍ (ແປເັນພາສາເຄື່ອງ ເຊິ່ງເປັນເລກຖານສອງ) ແລ້ວເຮັດວຽກ ຫຼື ປະມວນຜົນຕາມຄຳສັ່ງນັ້ນໆ.
ກົນໄກການປະມວນຜົນຂອງຊີພີຢູແມ່ນຈະເປັນເລກຖານສອງ ໝາຍຄອາມວ່າຄຳສັ່ງ ຫຼື ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງ ຄອມພິວເຕີຈະເຫັນເປັນພຽງແຕ່ເລກ 1 ແລະ ເລກ 0 ເທົ່ານັ້ນ.
 
Intel 80486DX2 bottom.jpg