ຈຳນວນປົກກະຕິ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຈຳນວນປົກກະຕິ (ພາສາອັງກິດ: Rational number) ແມ່ນ ຈຳນວນ ທີ່ ສາມາດສ້າງຈາກ ການເອົາ ຈຳນວນຖ້ວນa ຫານໃຫ້ ຈຳນວນຖ້ວນ b ທີ່ຕ່າງ 0. ຫຼື ສາມາດ ສະແດງ ແບບ ຄະນິດສາດ ໄດ້ ດັ່ງ

\mathbb{Q} = \left\{
  {a \over b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \ne 0
\right\}

ໂດຍທີ່ N ແມ່ນ ຈຳນວນທຳມະຊາດ ແລະ Z ແມ່ນ ຈຳນວນຖ້ວນ.