ຈຳນວນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ຈຳນວນ ແມ່ນ ແນວຄວາມຄິດທີ່ຖືກໃຊ້ ໃນ ການນັບ ແລະ ການວັດແທກ. ເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ສະແດງເຖິງຈຳນວນນັ້ນ ມັກຖືກເອີ້ນວ່າ ໂຕເລກ. ນອກຈາກການໃຊ້ ໃນ ການນັບ ແລະ ວັດແທກແລ້ວ ຈຳນວນຍັງຖືກໃຊ້ ເປັນຕົວຈຳແນກ ເຊັ່ນ ນໍ້າເບີໂທລະສັບ, ລຳດັບທີ, ຄອດ ISBN ແລະອື່ນໆ. ໃນ ຄະນິດສາດ, ນິຍາມຂອງຈຳນວນ ຖືກກຳໜົດຍ່ອຍ ອອກໄປອີກ ເຊັ່ນ , ຈຳນວນປົກກະຕິ, ຈຳນວນອະປົກກະຕິ, ຈຳນວນສົນ ແລະອື່ນໆ.


ເບິ່ງຕື່ມ[ແກ້ໄຂ]