ຄົນຕ່າງດ້າວ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
Unbalanced scales circle.svg ບົດຄວາມນີ້ອາດຕ້ອງປັບປຸງໃຫ້ມີມຸມມອງທີ່ເປັນກາງ ເນື່ອງຈາກນຳສະເໜີມຸມມອງພຽງດ້ານດຽວ. ເບິ່ງໜ້າສົນທະນາປະກອບ ກະລຸນາຢ່ານຳປ້າຍອອກຈົນກວ່າຈະມີຂໍ້ສະຫຼຸບ.

ຄົນຕ່າງດ້າວ ແມ່ນຄົນທີ່ມີສັນຊາດອື່ນແຕ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖີ່ນຖານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວແບບຍາວນານ ພ້ອມທັງມີບັດຕ່າງດ້າວໃນຊ້ວງທີ່ເຂົາອາໃສຢູ່ໃນ ສປປລາວນັ້ນ ລັດຖະບານຂອງພວກເຂົາຍັງຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ.