ຄົນຕ່າງດ້າວ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຄົນຕ່າງດ້າວ ແມ່ນຄົນທີ່ມີສັນຊາດອື່ນແຕ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖີ່ນຖານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວແບບຍາວນານ ພ້ອມທັງມີບັດຕ່າງດ້າວໃນຊ້ວງທີ່ເຂົາອາໃສຢູ່ໃນ ສປປລາວນັ້ນ ລັດຖະບານຂອງພວກເຂົາຍັງຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ.