Jump to content

ຄອສເພລຍ໌

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຄອສເພລຍ໌ (Cosplay, ອ່ານວ່າ: ຄອດ-ເພ) ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໝາຍເຖີງການແຕ່ງກາຍລຽນແບບຕົວລະຄອນຈາກໃນເກມແລະກາຕູນ ໂດຍມີການສະແດງທ່າທາງຫຼືບຸຄະລິກຕາມຕົວລະຄອນນັ້ນໆດ້ວຍ ເດິມທີການແຕ່ງກາຍໃນລັກສະໜະນີ້ຍັງບໍ່ມີຄຳລະບຸຮຽກຢ່າງຊັດເຈນ ຄຳວ່າຄອສເພລຍ໌ຖືກໃຊ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອໃຊ້ການຂຽນຖັນໃນວາລະສານ My Anime ເມື່ອປີ 1982 ໂດຍ ໂນບຸຍຸກິ ທາກາຮາຊິ ເຊີ່ງມາຈາກຄຳ 2 ຄຳມາປະສົມກັນ ແມ່ນຄຳວ່າ Costume ແລະ Play

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ດັດແກ້]